Tramwaj do Mistrzejowic, odblokowanie środków z KPO, sytuacja w Teatrze Groteska. Za nami sesja Rady Miasta

Musisz przeczytać

Tramwaj do Mistrzejowic, odblokowanie środków z KPO, program „Krakowscy uczniowie ratują życie”, procedowanie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sytuacji w Teatrze Groteska –  to tylko niektóre ze spraw, jakimi zajmowali się radni podczas 115. sesji RMK.

Temat budowy tramwaju do Mistrzejowic i związanej z tym wycinki drzew zdominował środową sesje rady Miasta. Pięć poprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgłosił radny klubu Kraków dla Mieszkańców Łukasz Maślona. Chciał, aby w tym oraz w następnym roku urzędnicy nie mogli wydać prawie 2,3 mln zł na budowę nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Przed głosowaniem nad poprawką odbyła się długa debata, w której udział wzięli radni, przedstawiciele magistratu i miejskich jednostek oraz protestujący mieszkańcy.

Na sesji pojawił się również prezydent Jacek Majchrowski, który zapewnił  w swoim wystąpieniu, że postulaty mieszkańców zostaną uwzględnione. – Wszystkie rzeczy, o które państwo prosiliście, zostały przedyskutowane z wykonawcą oraz osobami, które pilotują ten projekt, będą wprowadzone do budowy – zaznaczył Jacek Majchrowski.

Prezydent zapowiedział również, że będą odbywały się okresowe spotkania informacyjne dla mieszkańców, podczas których problemy i kwestie sporne  wychodzące podczas budowy będą uzgadniane i korygowane. Prezydent Majchrowski podkreślił, że wszystko będzie robione w sposób transparentny, zgodnie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, z uwzględnieniem zgłaszanych uwag mieszkańców. Jednak radny Maślona zauważył, że mieszkańcy oczekują ocalenia drzew, a obecność dendrologa podczas wycinki nie rozwiązuje problemu.

Magdalena Nowak-Obrzut, Dyrektorka Zarządu Dróg Miasta Krakowa, wyraziła obawy co do ewentualnych zmian w dokumentach finansowych, które mogą spowodować konieczność wypłacenia odszkodowań. Ostrzegała radnych, że korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej  mogą prowadzić do zerwania umów z bankami finansującymi budowę nowej linii.

Michał Starobrat z klubu Nowoczesny Kraków zwrócił uwagę na problem z przeprowadzanymi konsultacjami. Zarzucił urzędnikom, że zależy im na tym aby w konsultacjach brało jak najmniej osób. Według radnego urząd za mało informował o planowanych konsultacjach, przez co niewiele osób wzięło w nich udział. – Później mieszkańcy, którzy nie wiedzieli o konsultacjach, zaczynają protestować dopiero w momencie rozpoczęcia budowy. To miastu powinno zależeć, aby w konsultacjach wzięło jak najwięcej osób. Później nie da się zmieniać projektów albo jest to trudne i kosztowne – mówił Michał Starobrat.

Radny niezależący Wojciech Krzysztonek sprzeciwił się poprawce radnego Maślony, nazywając ją „opcją atomową” i argumentując, że mogłaby ona negatywnie wpłynąć na wizerunek miasta. Radny Jakub Kosek z Platformy-Koalicji Obywatelskiej poparł pomysł lepszych rozwiązań dla inwestycji, ale nie poparł wykreślenia finansowania. Z kolei radny Mariusz Kękuś z Prawa i Sprawiedliwości wyraził obawy, że usunięcie finansowania może doprowadzić do zablokowania budowy linii tramwajowej na zawsze.

Aktywista miejski Maciej Fijak domagał się wstrzymania wycinki drzew oraz innych prac związanych z budową linii tramwajowej. Jednocześnie oczekiwał od prezydenta Majchrowskiego pisemnej deklaracji, jakie konkretnie postulaty mieszkańców zostaną uwzględnione w projekcie inwestycji o wartości około 2 miliardów złotych.

Łukasz Sęk z klubu Platformy-Koalicji Obywatelskiej zaapelował do prezydenta Jacka Majchrowskiego o stworzenie mapy drzew przeznaczonych do wycięcia. – Pokażmy w końcu mieszkańcom, które drzewo jest do wycinki, a które nie. Mieszkańcy mimo protestów nadal nie wiedzą, które drzewo ma zostać wycięte. Krążą tylko szczątkowe dokumenty, ale nie ma jednego całościowego. Do czasu stworzenia takiego dokumenty należy wstrzymać całkowicie wycinkę – apelował radny Sęk.

Ostatecznie radni nie zgodzili się na wykreślenie z wieloletniej prognozy finansowej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Poprawkę Łukasza Maślony poparło tylko pięciu radnych.

Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały o utworzenie Parku Barycz w rejonie ulic Krzemienieckiej i Baryckiej. Inicjatywę utworzenia parku zgłosili radni Michał Drewnicki i Józef Jałocha z klubu PiS. W swoim wystąpieniu radny Jałocha podkreślił, że pomysł na Park Barycz wyszedł od stowarzyszenia mieszkańców już w 2007 roku, na etapie przygotowywania planu miejscowego. Celem utworzenia parku jest zachowanie charakteru terenów zielonych, jednocześnie zapewniając większą dostępność dla mieszkańców. Planuje się stworzenie ścieżek, ławek, placu zabaw, tablic informacyjnych dotyczących historii dzielnicy, oświetlenia oraz nowych nasadzeń.

Radni nie podjęli decyzji o uchwaleniu planu zagospodarowania dla Półwsia Zwierzynieckiego. Złożone poprawki, które wzbudziły najwięcej kontrowersji, dotyczyły rozbudowy Liceum Sztuk Plastycznych. Radni przyjęli te poprawki, co oznacza, że zmodyfikowany plan będzie musiał jeszcze przejść kolejne procedury i wrócić pod obrady rady miasta za kilka miesięcy. Podobna sytuacja spotkała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wróblowice II – etap A” – tu również radni zdecydowali o ponowieniu procedury planistycznej.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie uruchomienia stałego programu szkolnego „Krakowscy uczniowie ratują życie”  we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Krakowa. Program zakłada stałe kursy pierwszej pomocy dla uczniów szkół podzielone na etapy: kurs wstępny – uczniowie klas czwartych; kurs przypominający – uczniowie klas szóstych; kurs utrwalający – uczniowie klas ósmych – ”Program „Krakowscy Uczniowie Ratują Życie” to nie tylko nauka pierwszej pomocy. Ucząc się, jak pomagać innym, dzieci stają się bardziej zaangażowane w naukę, lepiej radzą sobie z komunikacją i rosną im skrzydła jako odpowiedzialnym członkom społeczności. Roczny koszt realizacji programu wynosi około 500 tys. zł – wyjaśniał przed głosowaniem Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, projektodawca.

Rada Miasta przyjęła rezolucję skierowaną do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie odblokowania środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki miałyby zostać przeznaczone na budowę linii metra w Krakowie. – Gdy krakowianie wciąż nie mogą się doczekać odblokowania środków w KPO, w 300-tysięcznym mieście rumuńskim Kluż-Napoka realizowana będzie pierwsza linia metra, właśnie dzięki środkom z UE – czytamy w uzasadnieniu rezolucji. 

Radni podjęli uchwałę kierunkową do Prezydenta Jacka Majchrowskiego w sprawie sytuacji w Teatrze Groteska. – W związku z konfliktową sytuacją, która ma miejsce w Teatrze Groteska i nieetycznym zachowaniem obecnego Dyrektora Teatru Groteska pana Adolfa Weltschka wnosimy o podjęcie przez Prezydenta Miasta Krakowa działań nadzorczych i kontrolnych wobec decyzji obecnego dyrektora oraz pełnego wsparcia dyrektora elekta pana Karola Suszczyńskiego – pisali radni w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Na wczorajszej sesji  podjęto 43 uchwały, 2 rezolucje, a 3 projekty uchwał procedowali podczas pierwszego czytania. Kolejna sesja  odbędzie się po wakacyjnej przerwie 30 sierpnia.

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca