Wiceprezydent Andrzej Kulig: Fragment Al. 29 Listopada otwarty jeszcze w październiku

Prace związane z zakończeniem rozbudowy al. 29 Listopada dobiegają końca. Wiceprezydent Andrzej Kulig zapowiada, że fragment drogi będzie udostępniona przed świętem Wszystkich Świętych. Cała inwestycja ma się zakończyć do końca tego roku.

Obecnie wykonawca zintensyfikował prace na kilku skrzyżowaniach, stąd wprowadzone niedawno zmiany w organizacji ruchu np. na skrzyżowaniu z ul. Siewną czy pomiędzy ul. Witkowicką a powstającym parkingiem park&ride na Górce Narodowej.

– Mam dobrą informację: wykonawca będzie chciał jeszcze przed 1 listopada otworzyć dla ruchu skrzyżowanie z ul. Powstańców. Całe zadanie, a więc rozbudowa 29 Listopada od Woronicza do granicy miasta ma się zakończyć w tym roku – poinformował wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Rozbudowa al. 29 Listopada to druga co do wielkości i ważności inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie umowy z 2017 roku przez konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i STRABAG Sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Roboty w terenie rozpoczęły się jesienią 2020 roku. Wylotówka na Warszawę jest rozbudowywana na odcinku ok. 2,6 km do dwóch jezdni posiadających po dwa pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. To także przebudowa skrzyżowań, budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych. W ramach zadania przebudowane zostały już dwa wiadukty kolejowe.

W ramach zadania powstaje 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 2,8 km buspasów, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne w trosce o komfort mieszkańców. Projekt przewiduje łącznie przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z ulicami: Węgrzecką, Witkowicką, Belwederczyków, Banacha, ks. Meiera, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Siewną, Powstańców, Rybianka, Dobrego Pasterza i Chlebowa, Nad Strugą i Woronicza, a także planowanymi ulicami Iwaszki i Felińskiego oraz linią Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.

Po realizacji okolice nowej al. 29 Listopada ozdobi 371 drzew i ok. 17 tysięcy sztuk krzewów. Rośliny zostaną nasadzone na projektowanych zielonych skwerach w rejonie ul. Chlebowej, ul. Rybianka, ul. Felińskiego oraz pasach zieleni wzdłuż al. 29 Listopada w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Jarek Strzeboński

Najnowsze

Co w Krakowie