Wraca smog. I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Do północy obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM 10.

Fot. krakow.pl

Działania ochronne:
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
    osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.
    Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej GIOŚ lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie