Wyrzucasz już choinkę? jest harmonogram ich odbioru przez MPO

Od poniedziałku, 9 stycznia 2023 roku, ruszy zbiórka naturalnych choinek. Drzewka będą odbierane bezpłatnie. Akcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania potrwa do 17 lutego.

Choinki będą odbierane na podstawie harmonogramu, który wskazuje konkretny dzień odbioru dla każdej dzielnicy. Drzewko należy wystawić przed posesję (w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu) do godziny 7.00 rano. W przypadku zabudowy wielorodzinnej choinkę należy pozostawić przed altaną lub w innym wyznaczonym przez administrację miejscu.

Harmonogram odbioru znajduje się na stronie internetowej mpo.krakow.pl. To wyszukiwarka – trzeba wpisać adres i sprawdzić, kiedy będą odbierane konkretne odpady. Po wpisaniu adresu pokażą się najbliższe odbiory poszczególnych rodzajów odpadów dla danej nieruchomości. Wyszukiwarka wskazuje adresy, do których złożona została deklaracja o ilości wytwarzanych odpadów. Jeżeli jakiegoś adresu brakuje, można zgłosić ten fakt – kontakt: wyszukiwarka@mpo.krakow.pl

Najnowsze

Co w Krakowie