Za dużo aflatoksyn w orzeszkach ziemnych. Jest ostrzeżenie

Główny inspektor sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące orzeszków ziemnych prażonych Kresto. W jednej partii produktu stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego limitu aflatoksyn.

„Na podstawie kontroli urzędowej przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia produktu aflatoksynami.
Aflatoksyny to substancje produkowane przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka” – czytamy w ostrzeżeniu głównego inspoektora sanitarnego.

Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – KRESTO Orzeszki ziemne prażone solone, 100 g
Numer partii – L211451V630
Najlepiej spożyć przed – 18.05.2022
Kraj pochodzenia: Argentyna
Producent – VOG Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice

Fot. GIS

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykrytym zanieczyszczeniu wdrożył procedurę wycofania z rynku wskazanej w komunikacie partii.
Organy urzędowej kontroli monitorują proces wycofywania.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Fot. GIS

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie