Zmarł prof. Zygmunt Ziobrowski. W latach 80 i 90-tych opracował plany rozwoju Krakowa

Zmarł profesor Zygmunt Ziobrowski, pierwszy Prezes Izby Urbanistów, mentor i nauczyciel wielu pokoleń urbanistów, a także jeden z twórców Instytutu Rozwoju Miast. Wieloletni dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. W latach 90-tych kierował zespołem, który pod opracował plany zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, będące podstawą rozwoju urbanistycznego i komunikacyjnego stolicy Małopolski.

W latach 1972-80 był jednym z głównych projektantów Krakowskiego Zespołu Miejskiego, a w 1983-87 głównym projektantem planu Krakowa w Biurze Rozwoju Krakowa. Taką samą funkcję pełnił także w 1988 i 1994 r.  Był również autorem studium Krakowa z 1999 roku.

Jako główny projektant odpowiadała za powstanie  ok. 30 miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego, m.in. Katowic, Warszawy i aglomeracji Trypolisu (Libia). Uczestniczył również w projektowaniu planu Bagdadu (Irak). Wielokrotnie nagradzany w konkursach międzynarodowych, brał także udział w pracach grupy roboczej Europejskiej Komisji ONZ nt. Planowania Zrównoważonego Rozwoju Osiedli Ludzkich

Profesor Zygmunt Ziobrowski ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej na przełomie 1960 roku. Był pierwszym Prezesem Izby Urbanistów, pełniąc te funkcje w latach 2002-2006. Przewodniczył Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w latach 2002-2007. Był również członkiem Sounding Board przy EPSON i członkiem zarządu INTA oraz ekspertem UN HABITAT. Współtworzył Instytut Rozwoju Miast (obecnie Instytut Rozwoju Miast i Regionów), którego był dyrektorem w latach 2003-2008.

W pracy badawczej zajmował się między innymi miernikami jakości przestrzeni miejskiej i gospodarką przestrzenną gmin. Do jednego z wielu projektów badawczych, które prowadził, zalicza się dwunastotomowa „Rewitalizacja miast polskich”. Jego ostatnia publikacja, „Blaski i cienie planowania rozwoju przestrzennego Krakowa. Fakty i wspomnienia” napisana z Magdaleną Jaśkiewicz i Robertem Kuzianikiem ukazała się niedawno nakładem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Najnowsze

Co w Krakowie