500 plus. Zmiany w 2021 roku. Terminy składania wniosków i terminy wypłat

Otrzymujący 500 plus już powinni pomyśleć o składaniu wniosków. Terminy ubiegania się o świadczenie wychowawcze są inne niż w poprzednich latach. Znamy też terminy wypłat 500 plus w Krakowie przez najbliższe miesiące.

Obecnie wypłacane świadczenia 500 plus zostały przyznane do 31 maja 2021 roku. Osoby, które chcą je nadal dostawać, muszą złożyć nowe wnioski. I muszą pamiętać, że w tym roku są zupełnie inne terminy.

Wnioski o 500 plus już od 1 lutego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus na nowy okres 2021/2022 będą przyjmowane już od 1 lutego 2021 roku. Od tego dnia będzie można składać dokumenty elektronicznie. Złożenie wniosku w papierowej formie będzie możliwe od 1 kwietnia. Oczywiście jeśli komuś urodzi się dziecko, może od razu składać wniosek o 500 plus.

Im wcześniej złożymy wniosek, tym wcześniej dostaniemy pieniądze. Jeśli wniosek trafi do urzędu do 30 kwietnia 2021 r., wypłata pieniędzy nastąpi do 30 czerwca 2021 r. Złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę do 31 lipca 2021 r. Wniosek w czerwcu to wypłata w sierpniu, a wniosek złożony do 31 lipca będzie równoznaczny z oczekiwaniem na pieniądze do 31 sierpnia.

Kiedy wypłaty 500 plus w Krakowie

Krakowskie Centrum Świadczeń już kilka miesięcy temu podało terminy wypłat 500 plus do października 2021 roku. Tak jak w ostatnim roku wypłat 500 plus można spodziewać się w drugiej połowie każdego miesiąca.

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w placówkach banku do października 2021 roku:
styczeń 18.01.2021 – 04.02.2021
luty 16.02.20201– 05.03.2021
marzec 16.03.2021 – 02.04.2021
kwiecień 16.04.2021 – 06.05.2021
maj 17.05.2021 – 03.06.2021
czerwiec 15.06.2021 – 02.07.2021
lipiec 16.07.2021 – 04.08.2021
sierpień 17.08.2021 – 03.09.2021
wrzesień 17.09.2021 – 06.10.2021
października 18.10.2021 – 05.11.2021

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie