Bitwa na petycje! Zwolennicy i przeciwnicy budowy Cogiteonu zbierają podpisy

Wizualizacja Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Przeciwnicy budowy Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon stworzyli internetową petycję, w której apelują, by na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny utworzyć „Krakowski Central Park” i zbudować podziemny układ drogowy. List otwarty napisali także zwolennicy stworzenia obiektu. Która petycja zdobędzie więcej podpisów?

Petycja przeciwników budowy Cogiteonu jest dostępna od 13 grudnia 2020 r. Została podpisana przez 5 255 osób. Pierwotnie autor postulował jedynie o budowę „Krakowskiego Central Parku”. Petycja nie dotyczyła budowy Cogiteonu.

Obecnie twórca apelu chce, by wykupiono tereny zielone wokół lotniska, które miałyby posłużyć do budowy parku. Według aktywisty zakup 20 hektarów wynosiłby 57 mln zł. Tereny zielone wokół lotniska mogłyby stworzyć kilka ogrodów w tym Ogród Akademicki PK czy Małopolski Park Regionalny.

– „Apelujemy do władz Miasta, Województwa, Politechniki Krakowskiej i Wojewódzkiej Konserwator Zabytków o utworzenie układu drogowego w tej okolicy odpowiadającego postulatom Mieszkańców i nie uszczuplającego terenów zielonych. Niedopuszczalna jest realizacja drogi dojazdowej do MCN w dotychczas proponowanej wersji, czyli w formie drogi przebiegającej tuż pod oknami Mieszkańców osiedla Akademickiego i Skarżyńskiego, przebiegającej pomiędzy os. Akademickim a pasem startowym. Droga ta odcięłaby nie tylko mieszkańców okolicznych osiedli, ale też mieszkańców pobliskiego Osiedla Oświecenia od terenów zielonych dawnego lotniska i uszczupliłaby tereny zielone w tej okolicy. Przebiegałaby również zbyt blisko pasa startowego, który został wpisany do rejestru zabytków” – twierdzą przeciwnicy budowy Cogiteonu.

Jeżeli władze nie zrealizują petycji, to twórca apelu chce, by odstąpiono od budowy Cogiteonu. Według aktywisty projekt był przygotowywany „zza biurka” i nie był konsultowany z mieszkańcami.

– „Szczytna idea jaką jest propagowanie nauki nie może uzasadniać niszczenia zielonych płuc Krakowa i kanału przewietrzania miasta, co byłoby sprzeczne z działaniami na rzecz ochrony klimatu. Lotnisko to fatalna lokalizacja, dopuszczalna jedynie jako niechciany kompromis. Zbudujmy Cogiteon w innym miejscu – na terenie Plazy, Wesołej, dawnego Hotelu Forum lub Nowej Huty Przyszłości, może za kilka lat – ale porządnie i bez niszczenia zieleni, a obecnie zarezerwowaną działkę przekażmy Muzeum Lotnictwa Polskiego celem powiększenia parku” – twierdzą autorzy. 

Link do petycji znajdziecie tutaj.

Zwolennicy budowy Cogiteonu tworzą petycję

Petycja zwolenników budowy Cogiteonu została podpisana do tej pory przez 335 osób, jednak apel został utworzony dopiero wczoraj. Autorzy twierdzą, że Kraków zasługuje na światowej klasy obiekt edukacyjny. Cogiteon pomógłby rozwijać zainteresowania dzieci i stanowiłby ciekawą alternatywę dla lekcji w szkolnych ławkach. Centrum popularyzowałoby naukę. Cogiteon miałby także pełnić funkcję wielkiego parku z placem zabaw i ogrodami na dachu. Korzystanie z zielonych terenów byłoby darmowe. Zwolennicy chcą wyrazić wsparcie dla kontynuowania prac według wcześniej założonych planów.

– „Apelujemy o poszukanie takich rozwiązań, by centrum nauki mogło powstać tam, gdzie przez lata planowano jego stworzenie, przy wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej i w założonym wcześniej terminie otwarcia. To należy się mieszkańcom Krakowa i Małopolski” – piszą autorzy petycji.

Link do petycji znajdziecie tutaj

Te inwestycje Małopolska i tak chce realizować. Mimo dużych kłopotów

Zobacz także