Brakuje miejsc w krakowskich akademikach? Rozpoczął się strajk okupacyjny Domu Studenckiego „Kamionka”

Studentki i studenci zrzeszeni w OZZ Inicjatywa Pracownicza rozpoczęli pokojowy strajk okupacyjny nieczynnego akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego DS „Kamionka” – dowiedział się portal KRKnews.pl. Niedawno w sprawie stanowisko zajął Uniwersytet Jagielloński.

„Kamionka” to dwa bloki znajdujące się na krakowskich Czyżynach. Do pierwszej połowy 2019 roku te trzypoziomowe budynki pełniły funkcję akademika UJ, w którym mogło być zakwaterowanych łącznie 121 studentów. W 2022 roku pełnił rolę azylu dla uchodźców z Ukrainy. Od tamtej pory dom studencki pozostaje niezagospodarowany.

Zgoda na sprzedaż zespołu domów studenckich „Kamionka” została podjęta uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego jeszcze w styczniu 2018 r. Decyzja wydaje się kontrowersyjna, ze względu na to, że od lat władze alarmują, że wciąż dysponują niewystarczającą liczbą miejsc w akademikach

Protestujący Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej  zdecydowali się na taką formę z powodu niechęci do podjęcia rozmów z reprezentacją studentek i studentów zrzeszonych w OZZ IP wyrażonej przez władze uczelni oraz z powodu odrzucenia żądań przez Samorząd Studentów UJ. Strajk okupacyjny to sprzeciw wobec decyzji władz uniwersytetu o sprzedaży „Kamionki” oraz wobec niegospodarnego sposobu zarządzania zapleczem socjalnym uczelni.

 – Od dziś, DS „Kamionka” przestał być drogim w utrzymaniu pustostanem. Okupujące akademik studentki i studenci liczą, że przyciągną uwagę mediów, kontynuując dyskusję o problemach socjalnych osób studiujących, którą rozpoczęła okupacja poznańskiego akademika „Jowita” – tłumacza powód rozpoczęcia strajku okupacyjnego. 

Zdaniem strajkujących, władze uczelni nie podejmują decyzji, wspominają o rzekomej konieczności „zbadania zainteresowania”. Według okupujących studentek i studentów 1600 podpisów pod petycją za przywróceniem „Kamionki” do funkcjonowania oraz wysokie oceny akademika w rankingach to wystarczające powody.

Żądania strajku okupacyjnego:

1. Natychmiastowe wycofanie się z prób sprzedaży DS „Kamionka” przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odwołanie uchwały Senatu UJ z 2018 r., zezwalającej na sprzedaż dwóch budynków.

2. Remont dwóch budynków DS „Kamionka” i wznowienie działalności akademika od roku akademickiego 2024/2025.

3. Natychmiastowe wycofanie się z planów sprzedaży „Bursy Jagiellońskiej” przez rektora elekta, prof. Piotra Jedynaka.

4. Przedstawienie projektu budowy nowych domów studenckich na terenie Kampusu na Ruczaju oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych.

5. Zapewnienie ze strony władz uczelni, że żadna osoba nie poniesie żadnej odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej za udział w strajku okupacyjnym.

Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj: 

Studenci nie chcą dopuścić do sprzedaży akademika w Czyżynach

Przedstawiciele Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej i Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej wystosowali petycję do władz UJ w tej sprawie. W piśmie adresowanym do rektora UJ prof. Jacka Popiela, studentów podkreślają, że ceny najmu pokojów na prywatnym rynku w Krakowie zbliżają się do 1500 zł. Sytuacji, zdaniem autorów dokumentu, nie poprawiają także drogie pokoje dostępne w akademikach prywatnych.

Przypominają też, że w październiku ubiegłego roku media obiegły informacje o tym, że aż dla 500 studentów Uniwersytetu zabrakło miejsca w akademikach, co ich zdaniem pokazuje jak duże zapotrzebowanie jest na domy studenckie. „Od dziesięcioleci władze Uniwersytetu Jagiellońskiego nie podejmowały jednak żadnych skutecznych działań, mających na celu zwiększenie bazy miejsc noclegowych dla studentów. Za sprawą zamknięcia DS „Kamionka” ich liczba została dotkliwie pomniejszona. Mimo ponad 3-krotnego wzrostu liczby studentów, od lat 70. władze Uniwersytetu nie wybudowały żadnego nowego akademika. Pozbywanie się zasobów mieszkaniowych w sytuacji stale rosnących cen najmu postrzegamy jako działanie na szkodę osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim” – piszą w petycji.

Patrycja Bliska 

 

 

 

 

 

 

 

Żądania strajku okupacyjnego to:

1. Natychmiastowe wycofanie się z prób sprzedaży DS „Kamionka” przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odwołanie uchwały Senatu UJ z 2018 r., zezwalającej na sprzedaż dwóch budynków.

2. Remont dwóch budynków DS „Kamionka” i wznowienie działalności akademika od roku akademickiego 2024/2025.

3. Natychmiastowe wycofanie się z planów sprzedaży „Bursy Jagiellońskiej” przez rektora elekta, prof. Piotra Jedynaka.

4. Przedstawienie projektu budowy nowych domów studenckich na terenie Kampusu na Ruczaju oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych.

5. Zapewnienie ze strony władz uczelni, że żadna osoba nie poniesie żadnej odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej za udział w strajku okupacyjnym.

Najnowsze

Co w Krakowie