Budowa kładki Kazimierz-Ludwinów „wyrzuci” Kraków z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Kraków może zostać usunięty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powodem jest trwająca budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów. 

Ministerstwo Kultury poinformowało prezydenta Krakowa o skardze przedstawionej przez komitet obywatelski „Bulwary to My”. Skarga dotyczy budowy kładki pieszo-rowerowej Kazimierz – Ludwinów. Wynika z niego, że kładka znacznie ingeruje w krajobraz i obecną zabudowę, a jej budowa może oznaczać wykreślenie Krakowa z listy UNESCO.

„Chciałabym zwrócić uwagę na realne zagrożenie dla miejsca UNESCO i możliwe konsekwencje w podstacji misji monitorującej” – pisze w piśmie sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Bożena Żelazowska. „Zważywszy na złożoność miejsc historycznych, nowe inwestycje wymagają wyjątkowej ostrożności. Obserwujemy w ostatnich latach decyzje, które miały wpływ na skreślenie niektórych miast z listy z uwagi na utratę ich wyjątkowych wartości, jak to miało miejsce w przypadku Drezna i Liverpoolu” – napisała Żelazowska. Wspomniała też o polskich miastach. „Kontrowersje wzbudzały także inwestycje, realizowane w miastach UNESCO na terytorium Polski, np. w Toruniu i we Wrocławiu (ostatnie z miast zostanie w najbliższym czasie poddane audytowi misji monitorującej UNESCO z uwagi na budowę Alei Wielkiej Wyspy)” – dodała konserwator.

Decyzja o wpisie centrum Krakowa na prestiżową listę miejsc o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa świata zapadła we wrześniu 1978 roku, podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W pierwszym zestawieniu Kraków znalazł się w gronie zaledwie dwunastu takich miejsc na świecie. Kraków był też pierwszym miejscem w Europie, w którym wyróżniono nie pojedyncze obiekty, ale cały zespół miejski z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Starym Miastem i Kazimierzem.

Przypomnijmy, że mieszkańcy protestujący przeciwko budowie nowej przeprawy przez Wisłę od dłuższego czasu wskazywali, że kładka ingerowałaby „w panoramę miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przesłaniając widok na dwa obiekty o niezwykłej wartości dla naszego dziedzictwa historycznego: Wawel i Skałkę.

Kładka Ludwinów-Kazimierz. Niepełnosprawni nie skorzystają z górnej części

Poprosiliśmy Urząd Miejski w Krakowie o ustosunkowanie się do tej sprawy. Według biura prasowego inwestycja jest realizowana zgodnie z wszelkimi przepisami i uzgodnieniami. Urzędnicy podkreślają, że decyzja o ewentualnym powiadomieniu Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu leży w gestii generalnego konserwatora zabytków, który w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiada wobec UNESCO za wdrażanie Konwencji w Polsce. Urząd dodaje też, że prezydent Krakowa przekazał już do ministerstwa wyczerpujące informacje dotyczące inwestycji.

 

 – Budowa kładki jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu „Bulwary Wisły” oraz Studium podstawowych tras rowerowych. Dodatkowo Gmina Miejska Kraków uzyskała wszystkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne zezwalające na realizację kładki. Mając na uwadze powyższe w tym fakt, że Gmina uzyskała promesę dofinansowania inwestycji z Programu Polski Ład w wysokości 65 mln zł oraz zabezpieczyła odpowiedni wkład własny, podjęto decyzję o realizacji przedsięwzięcia – wyjaśnia w rozmowie z KRKNews.pl  Dominika Jaźwiecka z Biura Prasowego Urzedu Miasta Krakowa. 

w projekcie kładki, której budowa już ruszyła, dojdzie do zmian, dzięki którym obiekt będzie mniej ingerował w Bulwary Wiślane.

– Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków – Pani Katarzyna Urbańska, wezwała realizatora zadania budowy kładki Kazimierz – Ludwinów do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ingerencji konstrukcji kładki w bulwary po stronie Kazimierza. Wdrożenie wytycznych postulowanych przez Panią Konserwator wiąże się z koniecznością wykonania analizy statyczno – wytrzymałościowej, która będzie podstawą do wprowadzenia zmian ograniczających ingerencję w krajobraz. Wprowadzone zmiany pozwolą na zachowanie statusu UNESCO – wyjaśnia Dominika Jaźwiecka z Biura Prasowego Urzedu Miasta Krakowa. 

Dominika Jaźwiecka podkreśla, że Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków  wezwała realizatora budowy kładki Kazimierz – Ludwinów do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ingerencji konstrukcji kładki w bulwary po stronie Kazimierza.  – Pani Katarzyna Urbańska, wezwała realizatora zadania budowy kładki Kazimierz – Ludwinów do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ingerencji konstrukcji kładki w bulwary po stronie Kazimierza. Wdrożenie wytycznych postulowanych przez Panią Konserwator wiąże się z koniecznością wykonania analizy statyczno – wytrzymałościowej, która będzie podstawą do wprowadzenia zmian ograniczających ingerencję w krajobraz. Wprowadzone zmiany pozwolą na zachowanie statusu UNESCO – tłumaczy przedstawicielka urzedu miasta.  

Aktualnie na terenie budowy trwają prace, polegające na przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej oraz roboty związane z wykonaniem posadowienia podpór. W bieżącym roku przewiduje się zakończenie prac, polegających na przebudowie infrastruktury technicznej oraz wykonaniu podpór kładki. 

Dotychczas z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, istniejącej od 1978 roku, wykreślono wyłącznie trzy obiekty. Jako ostatni został oficjalnie usunięty Liverpool, który doceniono w 2004 roku między innymi za zabytkowy port. Decyzję uzasadniono nowymi inwestycjami na nabrzeżu i w dokach, które według Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w nieodwracalny sposób zmieniły unikatowy charakter tego miejsca.

Patrycja Bliska 

 

Najnowsze

Co w Krakowie