Co powstanie na krakowskich Błoniach? Tajemniczy zapis w regulaminie

O tym co można a czego nie można stawiać na Błoniach reguluje regulamin Parku Błonia Krakowskie. Prezydent Jacek Majchrowski złożył projekt uchwały, który zawiera przepis umożliwiającego stawianie na Błoniach różnego rodzaju obiektów. Dokument nie precyzuje o jakie konstrukcje chodzi.  Mieszkańcy obawiają się, że to może być furtka dla utworzenia na Błoniach toru do wyścigów konnych, który wzbudza duże kontrowersje. Stowarzyszenie „Ulepszamy Kraków!” zwróciło się z apelem o wykreślenie budzącego emocje zapisu z regulaminu Parku Błonia Krakowskie.

W najbliższą środę miejscy radni zajmą się projektem uchwały, który dopuszcza funkcjonowanie obiektów na terenie Błoń. Zapis znalazł się w zgłoszonej przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego propozycji nowego regulaminu. 

– Miasto często lubi działać metodą faktów dokonanych. Dlatego pojawiają się obawy, czy propozycja nie ma służyć na przykład stworzeniu ram prawnych dla budzącej olbrzymie emocje koncepcji utworzenia toru wyścigów konnych na Błoniach. Mamy jednak nadzieję, że jest to tylko niefortunne sformułowanie. Stowarzyszenie 'Ulepszamy Kraków!’ zwraca się z apelem o usunięcie przepisu lub wprowadzenie zapisów doprecyzowujących, że obiekty mogą być stawiane tylko na bardzo krótki okres czasu w związku z organizacją wydarzeń – komentuje Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia „Ulepszamy Kraków!”, radny Dzielnicy VII Zwierzyniec.

Chodzi o zapis § 5 projektu nowego regulaminu: ,,Na terenie Parku, za zgodą Zarządcy Parku, mogą funkcjonować różnego rodzaju obiekty, jak również mogą być prowadzone działania regulowane odrębnymi umowami, zgodami Zarządcy Parku, przepisami porządkowymi lub wewnętrznymi regulaminami, nieujętymi w niniejszym Regulaminie.”

– Przepis jest bardzo nieprecyzyjny i został źle skonstruowany. W prawie budowlanym nie ma definicji słowa ,,obiekt”. W efekcie nie wiadomo o jakie konstrukcje może chodzić i czy mają one być stałe lub tymczasowe. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zabrania wznoszenia budynków na ,,Wielkiej Łące”, ale dopuszcza stawianie obiektów małej architektury lub większych budowli, które nie są trwale związane z gruntem – dodaje Krzysztof Kwarciak.

Przypomina, że pod koniec 2019 roku prezydent ogłosił, że na Błoniach powstanie tor wyścigów konnych. – Realizacja koncepcji oznaczałaby, że ,,Wielką Łąkę” przez większość roku wypełniałby barierki, trybuny i inne obiekty – twierdzi lider Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! Gorącą dyskusję przerwał wtedy wybuch pandemii i sprawa została zawieszona bez konkluzji. – Zastawiam się czy wprowadzenie zapisu o obiektach nie ma stwarzać ram prawnych dla takiej inicjatywy albo jakiegoś innego pomysłu, który jeszcze nie wyszedł poza zacisze gabinetów urzędniczych. Być może są to obawy na wyrost, ale w takich sytuacjach wskazana jest pewna doza ostrożności – zaznacza Krzysztof Kwarciak.

Dobra wiadomość dla miłośników jazdy konnej! Tor do wyścigów będzie reaktywowany

Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! wystosowało apel o usunięcie kontrowersyjnego przepisu lub wprowadzenie zapisów doprecyzowujących, że obiekty mogą być stawiane tylko na bardzo krótki okres czasu w związku z organizacją wydarzeń. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zabrania wznoszenia budynków na Błoniach, ale dopuszcza stawianie obiektów małej architektury lub większych budowli, które nie są trwale związane z gruntem. – W 2013 roku podczas procedowania planu toczyła się dyskusja czy nie powinno się uregulować kwestii wznoszenia takich konstrukcji, ale urzędnicy wówczas twierdzili, że nie ma takiej potrzeby wprowadzania dodatkowych przepisów powołując się właśnie na regulamin parku, który nie przewiduje możliwości funkcjonowania obiektów. Teraz ma się jednak to zmienić. Dlatego wątpliwość budzi czemu ma służyć nowy przepis – podkreśla Krzysztof Kwarciak.

(JS)

 

10 KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
10 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie