Co wyróżnia studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia i czy warto z nich skorzystać?

W ostatnich latach można zauważyć rosnący wzrost zainteresowania studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Szczególną popularnością wśród dyrektorów i kadry zarządzającej placówkami medycznymi cieszą się natomiast studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia. W związku z tym, co je wyróżnia i jakie kompetencje pomagają one zdobyć, a także czy faktycznie warto się na nie zdecydować?

Czym są studia MBA w ochronie zdrowia?

Studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia skierowane są wyłącznie do kierowników, dyrektorów i menedżerów jednostek ochrony zdrowia, a także przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Ich najważniejszym celem jest przekazanie aktualnej wiedzy z szeroko pojętego zakresu zarządzania zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. W związku z tym realizowane są one w formie nie tylko wykładów, ale także warsztatów, prac w grupach czy samodzielnej pracy w oparciu o przekazane materiału. 

Jakie umiejętności pozwalają nabyć studia MBA z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia?

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia łączą w sobie dwa aspekty. Pierwszy z nich związany jest ze specyfiką branży medycznej, dlatego też nauczanie w tym przypadku obejmuje między innymi taką tematykę jak elementy prawa w ochronie zdrowia, kontraktowanie świadczeń zdrowotnych czy specyfika finansowania zabiegów medycznych. Drugim aspekt skupia się natomiast na kwalifikacjach zarządczych, dlatego opiera się on na kwestiach związanych z umiejętnościami negocjacyjnymi, podstawami marketingu usług medycznych, nowoczesnymi metodami zarządzania. 

W efekcie osoby otrzymujące dyplom MBA w ochronie zdrowia mogą poszczycić się umiejętnościami i aktualną z obecnymi międzynarodowymi standardami wiedzą dotyczącą tego:

  • jak skutecznie rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem placówkami medycznymi,
  • jak oceniać skuteczność działań podejmowanych w placówce,
  • jak kominukować się z zespołem pracowniczym,
  • w jaki sposób zarządzać obiektami i sprzętem medycznym, 
  • w jaki sposób pozyskiwać i rozliczać świadczenia medyczne. 

Co wyróżnia studia MBA w ochronie zdrowia?

Podstawowym elementem jakim wyróżniają się studia MBA w ochronie zdrowia, jest to, że uczestniczą w nich wyłącznie osoby mające już pewne, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży medycznej. Dzięki temu są one doskonałą okazją do nawiązywania relacji biznesowych oraz koleżeńskich pomagających w późniejszej karierze zawodowej. Dodatkowo wiedza, jaką można na nich zdobyć, przekazywana jest przede wszystkim przez praktyków, będących specjalistami nie tylko w naszym kraju, ale także bardzo często również na arenie międzynarodowej. Do zalet studiów MBA w ochronie zdrowia zaliczyć należy również to, że pozwalają one w skuteczny sposób rozwinąć swoje umiejętności zarządcze na wielu płaszczyznach, nie tylko w branży medycznej. 

Podsumowując, skorzystanie z oferty studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia, przez kadry zarządzające placówkami medycznymi jest niezwykle opłacalne pod wieloma względami. Po pierwsze pozwalają one zdobyć aktualną wiedzę, związaną z wykonywanym zawodem, a także umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji występujących w nim obowiązków. Pod drugie są one także doskonałym sposobem na poznanie innych specjalistów i wymianę doświadczeń.

Najnowsze

Co w Krakowie