Czy Prądnik Biały doczeka się skutecznej ochrony przed podtopieniami?

Musisz przeczytać

Radni Prądnika Białego, chcą by wszystkie instytucje odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową i gospodarkę wodną w mieście wypracowały wspólnie systemowe rozwiązania zapobiegające powodziom, podtopieniom i zalaniom w tej części Krakowa. Radni dzielnicy IV proponują powołanie specjalnego zespołu zadaniowego – z ich inicjatywy sprawą zajmie się Rada Miasta. Nieco inny pomysł rozwiązanie tego samego problemu maja radni PiS – oni chcą powołania Związku Międzygminnego „Sudoł Dominikański”. I to on miałby wypracować rozwiązania zapobiegające powodziom w północnych dzielnicach Krakowa.

Wylania potoków Sudoł i Bibiczanka coraz częściej dotykają mieszkańców Prądnika Białego. Straty powodują także zalania parkingów podziemnych i piwnic oraz podtopienia. „Bardzo liczne zgłoszenia mieszkańców wskazują na konieczność systemowego rozwiązania problemu zalań i podtopień na terenie dzielnic IV” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały zobowiązującej prezydenta do podjęcia działań, które zapobiegną powodziom, podtopieniom i zalaniom na Prądniku. Projekt uchwały zainicjowała Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Pierwszym krokiem może być powołanie zespołu zadaniowego. W jego skład weszliby przedstawiciele Wód Polskich, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, miejskich jednostek: Klimat – Energia – Gospodarka Wodna, Zarząd Zielenie Miejskiej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Inwestycji Miejskich i Wodociągów Miasta Krakowa. W pracach zespołu powinni uczestniczyć także radni miejscy i dzielnicy IV Prądnik Biały. I taki zespół miałby wpracować rozwiązania, których wdrożenie w kolejnych latach zwiększyłoby bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Inny projekt uchwały zgłosili radni PiS. Oni postulują, by miasto Kraków weszło do Związku Międzygminnego „Sudoł Dominikański”. Jego zadaniem byłoby wypracowanie rozwiązań dla większego obszaru – północnych dzielnic Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Przedstawiciele PiS chcą, by cała rada Miasta zobowiązała prezydenta do powołania Związku Międzygminnego „Sudoł Dominikański”.

(GS)

Co zrobić, by maska do włosów przyniosła najlepsze rezultaty?

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca