Jak będą wyglądały ogródki kawiarniane na Kazimierzu?

Ogródki gastronomiczne, emisja światła i dźwięku, foodtrucki, parasole i meleksy – to tematy dzisiejszego spotkania konsultacyjnego dotyczącego parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Muzeum Inżynierii Miejskiej, przy ul. św. Wawrzyńca 15, hala E. Początek – godz. 17. Aby wziąć w nim udział, trzeba się wcześniej zapisać – link do zapisów. Ale spotkanie można będzie także śledzić na Facebooku – Parki Kulturowe w Krakowie.

W ramach trwających od 25 października do 19 listopada 2021 konsultacji przewidziano jeszcze debatę z udziałem ekspertów, w formie moderowanej dyskusji online (19 listopada o godz. 18), a także dwa dyżury telefoniczne ekspertów – 10 listopada (w godz. 9-11) i 17 listopada (w godz. 17-19). W połowie listopada planowany jest jeszcze spacer badawczy po Kazimierzu i Stradomiu. Do końca konsultacji uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego.

Kazimierz ze Stradomiem będzie trzecim (po Starym Mieście i Nowej Hucie) parkiem kulturowym, czyli obszarem podlegającym specjalnej ochronie. Uchwała o utworzeniu parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, obejmie przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady dotyczące możliwości lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Kazimierz i Stradom to obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wchodzący również w skład historycznego zespołu miasta, uznanego zarządzeniem prezydenta RP za Pomnik Historii. Obszary tych dwóch historycznych dzielnic znajdują się na terenie najcenniejszej historycznie części Krakowa.
Kazimierz, usytuowany na południe od średniowiecznego miasta Krakowa, został założony przez króla Kazimierza Wielkiego aktem z 1335 r. Jego układ przestrzenny, z charakterystyczną, prostopadłą siatką ulic, w znacznej części zachował się do dziś. Na jego terenie znajdowało się również żydowskie getto, którego początki datowane są na koniec XV w. Aż do II wojny światowej był to znaczący ośrodek żydowskiej kultury i nauki. Fortyfikacje Kazimierza, uformowane w XIV w., wtopiły się w późniejszą zabudowę, a powstałe pomiędzy Kazimierzem a Krakowem przedmieście Stradom, było łącznikiem pomiędzy dwoma miastami.
Kazimierz i Stradom to także historia miejsca i spuścizna związana z procesami społecznymi oraz mieszaniem się wielu kultur, w tym z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kultury żydowskiej.

„Biorąc pod uwagę te czynniki oraz procesy globalizacyjne, zagrażające krajobrazowi kulturowemu Kazimierza i Stradomia, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do objęcia tego obszaru uchwałą o utworzeniu parku kulturowego” – argumentują urzędnicy.

(red)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie