Konsultacje w sprawie trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej. „Nad rozsądnymi propozycjami mieszkańców będą pracować projektanci”

Musisz przeczytać

Trwają konsultacje w sprawie tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. „Wsłuchujemy się w głos mieszkańców i wspólnie z nimi chcemy szukać sposobu na zaplanowanie tej inwestycji przy minimalizacji kosztów finansowych, społecznych i ekologicznych” – podkreślają przedstawiciele spółki Trasa Łagiewnicka, odpowiedzialnej za przygotowania do realizacji nowych tras.

Chcąc umożliwić jak najszerszemu gronu mieszkańców możliwość zapoznania się i wyrażenia uwag, Władze miasta podjęły decyzje o wydłużeniu okresu konsultacji społecznych. Potrwają one do 2 grudnia 2022 roku. Do pierwotnego harmonogramu konsultacji zostało dodane spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w dniu 22 listopada 2022 roku – w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 przy ul. Strąkowej 3A (godz. 17.30). A dodatkowe dyżury telefoniczne ekspertów odbędą się w dniach: 21 i 23 listopada 2022 w godz. 9-16. Całe konsultacje wydłużone są do 2 grudnia 2022 roku – do tego dnia zbierane będą uwagi i wnioski na formularzach konsultacyjnych.
Wszystkie szczegóły dotyczące konsultacji społecznych – terminy spotkań i dyżurów, ankieta oraz materiały informacyjne – na http://www.3obwodnica.krakow.pl/.

Spółka Trasa Łagiewnicka, odpowiedzialna za przygotowania do realizacji nowych tras i przeprowadzenie konsultacji, dostała zadanie realizacji tych przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi dokumentami miejskimi – m.in. Strategią Rozwoju Krakowa 2030 i dokumentami planistycznymi.
Podstawą opracowania obecnie konsultowanych wariantów są możliwości techniczne dla realizacji części drogowej i tramwajowej. Przeanalizowanie tych uwarunkowań i opracowanie wariantów do konsultacji powierzono doświadczonym biurom projektowym (MP i Mosty Katowice). To specjaliści określili wersje przebiegu tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej – realne od strony technicznej i uzgodnień z instytucjami, które na późniejszym etapie uczestniczyć będą w procesie uzgodnień. Uwarunkowania zewnętrzne, takie jak warunki techniczne, bądź zagospodarowanie terenów przyległych narzuciły projektantom uwarunkowania dla zastosowania rozwiązań w prezentowanych wariantach. Jednocześnie warianty te traktowane są jako punkt wyjścia do opracowania wariantu wynikowego, w którym uwzględniającego oczekiwania mieszkańców.

– Dopóki nie będzie ostatecznego wariantu, cały czas będzie można zgłaszać swojego uwagi – deklaruje wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. – Każdy mieszkaniec Krakowa może skierować pytanie i uwagi w sprawie projektów tras i otrzyma pisemna odpowiedz. Będą one szczegółowo analizowane a w raporcie z konsultacji społecznych znajdzie się odpowiedź na nie. Chcemy uwzględnić wszystkie realne do wykonania uwagi – obiecuje też wiceprezydent. I apeluje o jak najszerszy udział w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag i wniosków. Tylko wtedy będzie mogli uniknąć błędów przy projektowaniu – podkreśla wiceprezydent Kulig.

Jednym z aspektów w dyskusji o przebiegu tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej jest ochrona terenów cennych przyrodniczo. Chodzi o las łęgowy, przez który na długości kilkudziesięciu metrów polkrywa się z przebiegiem trzeciej obwodnicy miasta Krakowa. Część osób biorących udział w konsultacjach wskazuje na potrzebę rezygnacji z obiektów realizowanych w obszarze lasu łęgowego. Jednak Polski Klub Ekologiczny w swoim stanowisku przypomina, że trasy Pychowicka i Zwierzyniecka to przedsięwzięcie planowane od wielu lat, które ma domknąć III obwodnicę. „Ich budowa pozwoli na radykalne działania ograniczające i uspokajające ruch w mieście” – czytamy w stanowisku PKE. Pada tam również stwierdzenie, że „ich ekologiczna i funkcjonalna rola oraz przewaga ma o wiele większe znaczenie niż straty z tytułu przecięcia lasu łęgowego, gdzie straty nawet w warunkach miejskich zawsze można kompensować”. Polski Klub Ekologiczny zwraca uwagę, że nawet poprowadzenie tras w tunelach, czego domagają się obrońcy lasu łęgowego, nie eliminuje zagrożeń ekologicznych.

– Docierają do nas głosy o konieczności ochrony lasu łęgowego. Te głosy są dla nas bardzo ważne – mówi Krzysztof Migdał z zarządu spółki Trasa Łagiewnicka. – Jednak na podstawie szczegółowych analiz, wiemy że dla zapewnienia funkcjonalności połączenia tramwajowego, pieszego i rowerowego – możliwym rozwiązaniem przekroczenia Wisły jest niewielki obiekt mostowy. Możemy jednocześnie zadeklarować realizację tego obiektu w technologii minimalizującej wpływ na las, zarówno podczas budowy jak i eksploatacji – podkreśla Krzysztof Migdał.

Pierwsze spotkania z mieszkańcami pokazują, że opinie na temat nowych tras są bardzo różnorodne. Większość z docierających do spółki Trasa Łagiewnicka głosów mieszkańców oczekuje realizacji tras, wskazując konieczność wykonania nowego połączenia przez Wisłę. Ale jednocześnie pojawiają się sugestie przemyślenia niektórych rozwiązań. Chodzi np. o wydłużenie odcinków tunelowych, wyznaczenie dodatkowych przystanków oraz przejść dla pieszych, uniknięcie podziału osiedli a przede wszystkim minimalizacji ingerencji w tereny zielone.

Bogdan Smok, przewodniczący dzielnicy VI Bronowice, podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami tej dzielnicy, był wprost zapytany, co sądzi o budowie nowych tras. Przewodniczący zwracał m.in. uwagę na to, w jaki sposób została wybudowana trasa Łagiewnicka, której kontynuacją mają być trasy Pychowicka i Zwierzyniecka. – Obawy, że będzie głośno, że okolice zostaną zniszczone, nie potwierdziły się. Zamontowane ekrany akustyczne i umiejscowienie drogi w zagłębieniu sprawiają, że nic nie słychać. Nad trasą Łagiewnicką powstały boiska, ścieżki rowerowe, miejsca do rekreacji. O tym też trzeba rozmawiać z mieszkańcami, że inwestycja jest okazją do stworzenia miejsc właśnie dla nich – przekonywał. I dodawał, że trasa Łagiewnicka nie miałaby sensu, gdyby nie było jej kontynuacji o domknięcia III obwodnicy w postaci tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Jednocześnie wskazał na potrzebę minimalizacji ingerencji w tereny prywatne i zaplanowanie budowy tak by w sposób jak najmniejszy utrudniała życie mieszkańców.

Pierwotnie opracowano 4 warianty przebiegu trasy Pychowickiej i 4 warianty trasy Zwierzynieckiej. Jednak w trakcie procesów ich opiniowania Wody Polskie i Urzęd Żeglugi Śródlądowej, wskazały konieczność opracowania rozwiązań, które będą uwzględniały zachowanie rezerwy dla realizacji w przyszłości Kanału Krakowskiego. Wobec tego projektant został zobowiązany do opracowania dodatkowych wariantów. Warianty te uzyskały pozytywną opinię w/w instytucji. Tak powstały warianty poddawane konsultacją (4 dla trasy Zwierzynieckiej i 2 dla trasy Pychowickiej). Zaprezentowane warianty w przypadku trasy Pychowickiej różnią się sposobem przekroczenia Wisły. Zaś dla trasy Zwierzynieckiej różnią się przebiegiem tunelu pod Wzgórzem Św. Bronisławy oraz obecnością lub brakiem linii tramwajowej.

Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka - wizualizacje

Trasy Pychowicka i  Zwierzyniecka - wizualizacje

Więcej – Konsultacje społeczne – Trasa Pychowicka i Zwierzyniecka | Trasa Łagiewnicka (3obwodnica.krakow.pl).

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca