Koronawirus w Krakowie. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w formie elektronicznej

pixaby.com

Z powodu zagrożenia epidemicznego koronwirusem rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Krakowie może odbywać się tylko formie elektronicznej. Rodzice nie muszą na razie dostarczać wymaganych dokumentów w oryginale. Doniosą lub doślą je później

Do 31 marca 2020 roku trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z warunków jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru.

„Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do przedszkoli i szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu” – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Urzędnicy zaznaczają jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. „Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym” – ostrzegają urzędnicy. I apelują, by wszelkie pytania zadawać telefonicznie i unikać osobistego pojawiania się w placówkach oświatowych.

Ułatwienia dotyczą także rodziców zapisujących dzieci przedszkoli. Wojewoda małopolski wydał polecenie, by w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpić od żądania przedłożenia przez rodziców zaświadczenia potwierdzającego spełnienie kryterium dotyczącego odbycia obowiązkowych szczepień ochronnych. „Polecam, aby weryfikacja spełnienia tego kryterium była dokonywana w oparciu o inne dokumenty (np. stosowne wpisy w książeczkach szczepień) bądź w oparciu np. o stosowne oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) dzieci biorących udział w rekrutacji” – mówi jeden z zapisów polecenia przedstawiciela administracji państwowej w naszym regionie.

GS

Zobacz także