Kraków powołuje Nocnego Burmistrza. Jedna osoba czy grupa osób?

Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, ogłosił powołanie nowej komisji do spraw zrównoważonej gospodarki nocy, której prace rozpoczną się od połowy lipca. Na jej czele stanie nocny burmistrz, odpowiedzialny za koordynację działań zespołu. Celem nowej inicjatywy jest opracowanie systemowych rozwiązań mających na celu zarządzanie turystyką i aktywnościami nocnymi w centrum miasta.

– Powołanie burmistrza nocnego w Krakowie ma na celu skoordynowanie działań różnych jednostek miejskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nocne miasta. Ta instytucja nie będzie pojedynczą osobą, lecz grupą osób, które zajmą się problemami związanymi z nocnym życiem Krakowa – mówi w rozmowie z KRKNews.pl Tomasz Daros, radny Miasta Krakowa

Komisja będzie liczyć do 30 osób i składać się z miejskich urzędników, przedstawicieli policji i straży miejskiej, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Zgłoszenia do pracy w zespole mogą być składane do Urzędu Miasta Krakowa, choć nie zostały jeszcze przedstawione kryteria wyboru uczestników, jeśli liczba zgłoszeń przekroczy dostępne miejsca.

Podczas piątkowej konferencji prasowej, prezydent Miszalski zaznaczył, że komisja będzie miała charakter opiniodawczy, a nie wykonawczy. Członkowie zespołu będą obserwować, zbierać dane oraz analizować rozwiązania stosowane w innych miastach. Główna rola komisji to opracowanie systemowych rozwiązań dotyczących problemów związanych z turystyką w centrum Krakowa.

Nocny burmistrz to jedna z obietnic wyborczych nowego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego.  W swoim programie wyborczym podkreślał, że nocny burmistrz będzie odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania ciszy nocnej, walkę z wandalizmem ulicznym oraz wsparcie kadrowe i kompetencyjne dla Straży Miejskiej w Krakowie. Dodatkowo będzie współpracować z firmami działającymi przez całą dobę.

„W pierwszym sezonie turystycznym nie będzie się dało stworzyć polityki do przodu, ale komisja będzie mogła, w miarę możliwości, obserwować, co się dzieje i jakoś próbować – nawet czasami doraźnie – zadziałać, przedyskutować problemy. Na przyszły sezon będziemy mieli to przetestowane i dopracowane w szczegółach” – tłumaczył prezydent Miszalski.

Nocny burmistrz, mimo swojej nazwy, nie będzie pełnił funkcji interwencyjnej zamiast straży miejskiej. Jego głównym zadaniem będzie koordynacja prac komisji. Osoba na tym stanowisku zostanie zatrudniona w magistrackim wydziale turystyki. Prezydent Miszalski jeszcze nie zdecydował, czy nocny burmistrz będzie pełnił funkcję dyrektora, wicedyrektora, czy głównego specjalisty.

Prace komisji i nocnego burmistrza będą odbywać się na dwóch płaszczyznach: regulacyjnej i kontrolnej oraz konsultacyjnej i partycypacyjnej. Pierwsza z nich będzie dotyczyć przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, natomiast druga skupi się na szerokich konsultacjach z mieszkańcami, przedsiębiorcami i administracją publiczną w celu uzgodnienia i wdrożenia wspólnych rozwiązań.

„W przeszłości próbowano wdrażać podobne rozwiązania, ale nigdy nie powołano jednej instytucji, co sprawiało, że działania były nieskoordynowane” – zauważa radny Daros.
W skład komisji wejdą przedstawiciele administracji publicznej miasta, w tym członkowie Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic, odpowiednich wydziałów i służb, stowarzyszeń przedsiębiorców oraz przedstawiciele strony społecznej zrzeszeni w NGO i grupy nieformalne.

Prezydent Aleksander Miszalski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko nocnego burmistrza. Proces rekrutacji powinien zakończyć się w ciągu miesiąca, tak aby najpóźniej w połowie lipca można było opublikować zarządzenie prezydenta, w którym ogłoszony zostanie skład komisji.

– Wzrost liczby turystów w Krakowie nasilił problemy związane z nocnym życiem miasta. Mieszkańcy centrum pozwali miasto, twierdząc, że nie robi się wystarczająco dużo, aby zaradzić tym problemom. Instytucja nocnego burmistrza pomoże w rozwiązaniu tych kwestii, koordynując działania kilku wydziałów oraz straży miejskiej” – mówi radny Daros. Dodaje, że nocny burmistrz zajmie się także problemami gospodarki nocnej, takimi jak hałas, zakłócenia porządku i spożywanie alkoholu. Celem jest poprawa jakości życia nocą w Krakowie – podkreśla Daros.

Jarek Strzeboński 

 

Najnowsze

Co w Krakowie