Kraków wycofuje sie z pomysły wprowadzenia Strefy Czystego Transportu?

Wejście w życie przepisów o Strefie Czystego Transportu w Krakowie zostanie przesunięte. Radni dostali projekt uchwały, która zmienia termin na 1 stycznia 2026 roku. Pierwotnie pierwsze restrykcje miały obowiązywać od lipca tego roku. Dzięki zmianie terminu będzie więcej czasu na kampanię informacyjną, konsultacje z mieszkańcami i odpowiednie przygotowanie nowych przepisów.

Projekt zmiany uchwały trafił we wtorek do Rady Miasta. Radni zajmą się sprawą na najbliższej sesji, 5 czerwca. Wtedy odbędą się oba czytania i głosowanie nad opóźnieniem wprowadzenia strefy.

 – Chodzi o opóźnienie wejścia jej w życie, by dać czas na dobre przygotowanie potrzebnych zmian. Pierwszy etap Strefy Czystego Transportu w Krakowie miałby więc obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., a nie jak pierwotnie zakładano – od 1 lipca 2024 r. Dodatkowo prezydent Aleksander Miszalski zdecydował o zorganizowaniu w tym roku szerokich konsultacji społecznych w sprawie założeń nowej SCT – tłumaczy magistrat. 

W styczniu Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa z listopada 2022 roku o wprowadzeniu w mieście Strefy Czystego Transportu. Od decyzji sądu odwołała się m.in. Fundacja Frank Bold. Ponieważ nie zapadł wyrok prawomocny, uchwała o SCT nadal obowiązuje i przynajmniej teoretycznie strefa miałaby wejść w życie 1 lipca. Stąd konieczność zmiany przez radnych terminu jej obowiązywania.

Sąd stwierdził nieważność Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Auto kupione i zarejestrowane po 1 marca 2023 r., by wjechać do Krakowa po 1 lipca 2024 r., musiałoby spełniać już normy docelowe, czyli te, które wejdą już dla wszystkich za cztery lata (1 lipca 2026 r. – Euro 3 dla benzyny oraz Euro 5 dla diesli). Krakowscy urzędnicy przewidzieli też wyłączenia od zakazu: swobodnie po mieście miałyby jeździć samochody elektryczne i napędzane wodorem i gazem ziemnym, a także kilkadziesiąt innych rodzajów pojazdów –przede wszystkim o samochody należące do wszelkich służb mundurowych i ratowniczych. Ale także samochody, którymi podróżują osoby z niepełnosprawnościami.

Zwolennikiem SCT w kształcie przygotowanym przez radnych poprzedniej kadencji nie jest też Aleksander Miszalski. Jego zdaniem należy wrócić do konsultacji z mieszkańcami i ponownie przeanalizować różne kwestie. Krakowscy urzędnicy zapowiedzieli we wtorek, że tak właśnie będzie.

Na początku w mieście zostanie przeprowadzona duża kampania informacyjno-edukacyjna poświęcona wpływowi zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego na zdrowie ludzi, a także przedstawienie korzyści, jakie może mieć wprowadzenie SCT w Krakowie. Jednocześnie będą prowadzone ankiety i konsultacje dotyczące kształtu SCT. Po konsultacjach radni otrzymają nowy projekt uchwały o SCT.

 – Odłożenie wejścia w życie uchwały ma pozwolić na przeprowadzenie szeroko rozumianych konsultacji. Ich ważnym elementem będzie duża kampania informacyjno-edukacyjna. Będzie ona miała na celu zwiększenie świadomości mieszkanek oraz mieszkańców Krakowa i okolic na temat wpływu zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego na ich zdrowie, a także przedstawienie korzyści, jakie może mieć wprowadzenie SCT w naszym mieście – wyjaśnia magistrat. 

Zdaniem urzędników  efektem procesu konsultacyjnego, „będzie zebranie uwag i możliwie największej liczby opinii mieszkańców i mieszkanek, dotyczących kształtu przyszłych zasad SCT. Cały proces zakończy przekonsultowanie konkretnych rozwiązań, zaproponowanych w projekcie nowej uchwały”

Według obecnych założeń, które będą objęte konsultacjami, nowa strefa czystego transportu ma obejmować cały Kraków, ale ma też umożliwiać przyjezdnym pozostawienie auta na parkingach P+R. Poza dojazdami do tych miejsc ma obejmować wszystkie pozostałe drogi będące w zarządzie Prezydenta Miasta Krakowa.

Po wprowadzeniu SCT ma wyraźnie ograniczyć emisje NOx (tlenków azotu) z transportu drogowego (o ok. 30-40 proc.), a także znacząco ograniczyć emisje pyłów PM 2,5 i PM 10 (ok. 80 proc. emisji mniej z transportu samochodowego w mieście).

W ramach zapowiadanej kampanii konsultacyjnej przygotowane mają być kampanie billboardowe i ulotkowe. Miasto w celu promowania i wyjaśnienia założeń SCT chce także m.in. podjąć współpracę z dziennikarzami naukowymi, prowadzącymi popularne kanały video w internecie. W ramach działań przedstawione zostaną również opinii społecznej przykłady pozytywnych zmian jakości powietrza, jakie nastąpiły w miastach, gdzie dawno wprowadzono już podobne zielone strefy transportowe. Wykorzystane będą przy tym wszystkie możliwe kanały informacyjne miasta – od mediów społecznościowych po tradycyjne plakatowanie przystanków. Prowadzone będą także akcje w radiu czy telewizji. Powstaną również czasowe punkty informacyjne w przestrzeniach miejskich – na placach czy skwerach. Tam krakowianie i goście spoza Krakowa będą mogli bezpośrednio spotkać się z osobami, które odpowiedzą na nurtujące ich pytania dotyczące wprowadzanej strefy.

Mieszkańcy Krakowa nie wiedzą kto wjedzie do Strefy Czystego Transportu, ale ją popierają

Do drugiego etapu zostanie wyłoniona firma badawcza, która poprzez badanie ankietowe podsumuje efekty wspomnianych działań, zbierze też uwagi oraz informacje na temat oczekiwań na temat przyszłej strefy. Te będą podstawą do stworzenia projektu nowej uchwały o SCT.

We wspominanym trzecim etapie udostępniony natomiast zostanie formularz internetowy, w którym krakowianie będą mogli zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu. Zorganizowane zostaną dyżury (telefoniczne i stacjonarne) oraz bezpośrednie spotkania konsultacyjne. Uwagi do projektu będzie można również zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w formie papierowej. Te formalne konsultacje potrwają co najmniej trzy tygodnie. Po nich radni otrzymają gotowy nowy projekt uchwały o SCT.

Patrycja Bliska 

Jak przygotować dom na przyjęcie petsittera?

Najnowsze

Co w Krakowie