Kraków „wygoni obcych” z kąpieliska. Wojewoda zablokuje podział na dwie kolejki?

Wojewoda Małopolski otrzymał do oceny uchwałę Rady Miasta Krakowa z 3 lipca, która wprowadza zmiany w regulaminie Parku Zakrzówek. Już na etapie wstępnej analizy prawnicy wojewody wskazali na „poważne wątpliwości dotyczące zgodności uchwały z konstytucyjnymi zasadami wolności i równości, w tym zasadą równego dostępu do obiektów użyteczności publicznej”.

Na początku lipca radni Krakowa zmienili regulaminu parku Zakrzówek. W uchwale zmieniającej regulamin kąpieliska na Zakrzówku postanowili, że pierwszeństwo wejścia na Zakrzówek będą miały osoby posiadające Kartę Krakowską – dokument potwierdzający płacenie podatków w Krakowie. Więcej o tym pisalismy tutaj: 

Osobna kolejka dla mieszkańców Krakowa. Jest decyzja ws. Zakrzówka

 

Prawnicy wojewody już na wstępnym etapie analizy zauważyli, że takie rozwiązanie może naruszać zasady wolności i równości obywateli. Wojewoda małopolski wszczął postępowanie nadzorcze, w ramach którego poproszono Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa o przedstawienie wyjaśnień dotyczących kwestii budzących największe zastrzeżenia. Miasto ma czas na odpowiedź do 17 lipca.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.

Nie wszyscy mieszkańcy są przekonani o słuszności tego pomysłu. Niektórzy obawiają się, że priorytetowe wejście może prowadzić do konfliktów i poczucia niesprawiedliwości. Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę na sytuację, gdy ktoś przychodzi na Zakrzówek ze znajomymi spoza Krakowa – czy wtedy ona wejdzie bez kolejki, a jej znajomi będą musieli czekać? Takie sytuacje mogą prowadzić do niepotrzebnych napięć i komplikacji. Więcej o reakcji mieszkańców Krakowa możecie przeczytać tutaj:

Jesteś mieszkańcem Krakowa? Będziesz mieć osobną kolejkę na Zakrzówek

Na terenie kąpieliska wprowadzono również inne zmiany. – Z uwagi na duże zainteresowanie, a tym samym względy bezpieczeństwa wstęp na pomosty w słoneczne weekendy oraz dni świąteczne możliwy będzie od godz. 9. Od tego momentu obsługa będzie wydawała opaski uprawniające do wstępu. Wcześniejsze korzystanie z pomostów nie będzie możliwe. Opaski wydawane będą do godz. 19 – przekazał Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Obsługa ratownicza pozostaje bez zmian i funkcjonuje w godzinach 10.00-18.00. W ciągu tygodnia: od wtorku do piątku kąpielisko funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie