„Nawet opozycja chwali budżet Małopolski”

– To jest dobrze przygotowany budżet. Próbując postawić się na miejscu opozycyjnych radnych pewnie miałabym trudności ze znalezieniem powodów, dla których można by głosować przeciw uchwale budżetowej – mówi nam Urszula Nowogórska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

KRKnews: Kończy się rok, a więc wszystkie sejmiki, rady powiatów i gmin pracują nad budżetami na przyszły rok. A jak jest w Małopolsce?

Urszula Nowogórska / fot. archiwum prywatne
Urszula Nowogórska / fot. archiwum prywatne

Urszula Nowogórska: Tak samo. Trzymamy się określonych w ustawach i statucie województwa terminów. Zgodnie z nimi do 15 listopada zarząd województwa miał przesłać do sejmiku projekt budżetu i tak się stało.

21 listopada w sejmiku odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej, radni pracowali też nad nią w komisjach. Ostatnim krokiem będzie drugie czytanie uchwały, które planujemy na 28 grudnia.

Z Pani opisu wynika, że wszystko idzie gładko. Czy rzeczywiście?

Nawet radni opozycji chwalą ten projekt. Podczas debaty po pierwszym czytaniu budżetu przewodniczący jednej z kluczowych komisji, Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Grzegorz Biedroń, stwierdził, że cieszy się, iż duża część przyszłorocznego budżetu zostanie przeznaczona na inwestycje. Uznał też – z czym się w pełni zgadzam – że takie ukształtowanie budżetu jest bardzo dobrym znakiem. Warto też zaznaczyć, że w pracach radnych podczas budżetowych posiedzeń komisji panowała bardzo duża jednomyślność.

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów, która ma najistotniejszy głos przed drugim czytaniem budżetu, pozytywnie zaopiniowała projekt. Za takim rozstrzygnięciem głosowali zarówno radni koalicji, jak i radni opozycji. Mamy więc do czynienia ze zgodnością, która, mam nadzieję, utrzyma się też podczas ostatecznego głosowania za dwa tygodnie.

Radni twierdzą, że w projekcie budżetu jest wiele inwestycji. Co planuje samorząd województwa i za jakie pieniądze?

Przede wszystkim dochody województwa na 2017 rok zostały zaplanowane na ponad 1 650 mln zł. To o przeszło 40% więcej w stosunku do założeń na 1 stycznia 2016 roku. Wydatki będą powyżej 1 660 mln. Mamy więc deficyt, ale wynoszący ok. 110 mln zł, czyli o 65,5% niższy niż ten szacowany przed rokiem.

Ponad 50% wydatków województwa małopolskiego w 2017 r. zostanie przeznaczone na inwestycje. Ostatni raz były one na podobnym poziomie w 2011 r. Kolejny raz największe wydatki będą w dziedzinie transportu i komunikacji aż miliard złotych. W tej kwocie małopolski samorząd planuje budowę obwodnic m.in. Oświęcimia, Skawiny, Wolbromia, Skały, Gdowa, czy Miechowa za ponad 270 mln zł. Rozbudowa dróg wojewódzkich, jak np. Chabówka-Zakopane, Zielona-Limanowa, czy drogi wojewódzkiej nr 971 w Krynicy Zdroju to inwestycje rzędu ponad 170 mln zł. Chcemy też modernizować już istniejące drogi, na co przeznaczyliśmy ponad 20 mln zł.

Urszula Nowogórska / fot. archiwum prywatne
Urszula Nowogórska / fot. archiwum prywatne

Inwestycje w transport i komunikację są oczywiście ważne, ale co z innymi dziedzinami?

Skoro 51% wydatków województwa małopolskiego stanowią inwestycje, to jest oczywiste, że będą to inwestycje w różne dziedziny. Wymienię tylko kilka największych przedsięwzięć. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dorzecza Raby za prawie 4 700 mln zł., budowa hali sportowej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem połączona z rozbudową jego części dydaktycznej to przedsięwzięcie, na które planujemy wydać 7 mln zł. W 2017 r. województwo małopolskie ma w planach pozyskanie gruntu na Małopolskie Centrum Nauki.

Na tę długofalową inwestycję przeznaczono przeszło 14 mln zł. Modernizowane będą szpitale wojewódzkie. Tylko rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu to koszt prawie 2 mln zł. Wiele też będzie się działo w dziedzinie kultury. Budżet inwestycji kulturalnych Małopolski to w 2017 r. ponad 138 mln zł.

Nasze województwo będzie też miało najlepszą w Polsce zintegrowaną sieć tras rowerowych za niemal 60 mln zł. Kluczowe znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo Małopolan. Na konkurs „Małopolskie Remizy 2017” planujemy przeznaczyć 1,8 mln zł, choć ta kwota może ulec zwiększeniu. Kontynuowany będzie też program „Bezpieczna Małopolska”.

Czyli, Pani zdaniem, opozycja dobrze mówi o budżecie, bo jest on dobrze przygotowany?

To już jest pytanie do radnych opozycji. Jednak niezależnie od ich motywacji, faktem jest, iż to jest dobrze przygotowany budżet, który pokazuje odpowiedzialność obecnej koalicji za losy Małopolski. Próbując postawić się na miejscu opozycyjnych radnych pewnie miałabym trudności ze znalezieniem powodów, dla których można by głosować przeciw uchwale budżetowej.

Urszula Nowogórska / fot. archiwum prywatne
Urszula Nowogórska / fot. archiwum prywatne

Możemy się więc spodziewać, że 28 grudnia opozycja zagłosuje za budżetem?

To znów pytanie do radnych opozycji, ale skoro dotąd wielu z nich chwaliło budżet, a potem wydało do niego pozytywną opinię na posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia i Finansów sejmiku, to dziwnym byłoby, gdyby teraz, w ciągu trzech tygodni zmienili oni zdanie. Moim zdaniem trzy dane mówią o tym budżecie wszystko. Wzrost dochodów w porównaniu z 2016 rokiem o 42,5%, zmniejszenie deficytu o 65,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem i wreszcie 51,9% wszystkich wydatków na inwestycje.

Myślę, że wobec tych faktów nikt nie może powiedzieć, że nie jest to budżet rozwoju i zwiększania możliwości Małopolski. Wszyscy przecież życzymy naszemu regionowi lepszego rozwoju i większych możliwości i dlatego wszyscy powinniśmy za nim głosować.

Rozmawiał Marcin Grzelek

Najnowsze

Co w Krakowie