Od początku roku ponad 5 tys. wniosków o usunięcie drzew

Od początku roku urząd miasta Krakowa procedował ponad 5200  postepowań o uśnięcie drzew na terenie miasta. W miejsce uśniętych drzew wykonano niecałe 4000 nasadzeń. W miejsce koło 1100 usuniętych drzew nie dokonano nasadzeni zastępczych. „W przypadku tych wniosków nie mamy możliwości wymagania nasadzeń zastępczych” podkreśla urząd miasta.

Od 1 stycznia do 5 września tego roku w  toczyło się  łącznie ponad 5200 postepowań o uśnięcie drzew. Z tej liczby, 1450 postepowań dotyczyło uzyskania zgody na usunięcie drzewa w związku  z zagrożeniem. Chodzi drzewa suche oraz zagrażające obiektom, sieciom uzbrojenia itp. Około 2600  postępowań dotyczyło usunięcia drzew w związku z planowanymi inwestycjami. W tych przypadkach chodziło głownie o usuniecie drzew kolidujących z planowanymi inwestycjami).

Więcej wycinamy niż  sadzimy?

W ramach rekompensacji przyrodniczej posadzonych zostało 3959 drzew. Osobną kategorią są zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych – było ich do września tego roku 1072. 

 – W przypadku takich zgłoszeń nie mamy niestety możliwości wymagania nasadzeń zastępczych. W pozostałych przypadkach niemal wszystkie decyzje zezwolenia na usunięcie drzew mają nałożony obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych, a opłata za usunięcie jest odraczana pod warunkiem posadzenia nowego drzewa. Jeśli inwestor nie wywiąże się z obowiązku posadzenia drzewa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, uiszcza opłatę. – mówi Małgorzata Mrugała, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK 

Jak informuje Wydział Kształtowania Środowiska UMK „z tego tytułu do budżetu miasta w 2021 r. wpłynęło ponad 288 tys. zł, a do sierpnia 2022 r. – 183 tys. zł”.  Jak podkreśla Małgorzata Mrugała, ze względu na kwoty zawarte w rozporządzeniu oraz ceny roślin w szkółkach – podmiotom usuwającym drzewa bardziej opłaca się zapłacić karę niż zastosować nasadzenia zastępcze. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody w Krakowie bez zezwolenia można usunąć drzewa jeśli obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza 80 cm – dla topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych, 65 cm – dla kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych, 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew. 

Jeżeli obwody pni drzew są większe, działka jest własnością osoby fizycznej a cel usunięcia drzewa nie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej, przed usunięciem drzewa należy złożyć zgłoszenie. 

Miasto też sadzi drzewa

W 2022 r. w Krakowie posadzono 274 drzewa, 33 273 krzewy i pnącza oraz 97 338 bylin. Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej planowane jest jeszcze posadzenie 1481 drzew, ponad 31 tys. krzewów oraz 34 500 bylin.

 – Wyciętych zostało 624 drzew, natomiast 249 drzew zostało wyłamanych podczas sierpniowej burzy – poinformował Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej. Podczas burzy z 23 lipca uszkodzone zostały w znacznym stopniu drzewa w uroczyskach: Wiszówka, Przegorzały, Kostrze, Grąby, Górka Pychowicka, Skotniki, Krzemieniec, Królówka oraz Bonarka. Uszkodzenia dotyczą też innych kompleksów leśnych, ale w mniejszym zakresie.

Do września tego roku ZZM przeprowadził też w sumie 2563 kontroli drzew. Szacowana liczba drzew zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej to obecnie 214 tys. 198.

Krakowianie zdecydują, czy na Rynku Głównym wyrosną drzewa

(JS)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie