Osoby z niepełnosprawnościami będą pływać kajakami i posprzątają krakowskie rzeki. Pierwsza akcja – już 15 sierpnia!

Wisła, Rudawa, Prądnik/Białucha, Dłubnia – te krakowskie rzeki będą sprzątać osoby z niepełnosprawnościami i wolontariusze w ramach projektu „Wspólne działania osób niepełnosprawnych – ochrona rzeki Wisły w Krakowie”. Pierwsza akcja już w najbliższą sobotę – 15 sierpnia. Uczestnicy będą mieli możliwość popływać kajakami propagując tym samym sport w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

Projekt „Wspólne działania osób niepełnosprawnych – ochrona rzeki Wisły w Krakowie” realizowany jest przez Kolejowy Klub Wodny 1929 – w formie zadania publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Głównym założeniem tej inicjatywy jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami do uprawiania sportu powszechnego i rekreacji ruchowej związanej z kajakarstwem rekreacyjnym i turystycznym. Drugim istotnym celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia rzek w Krakowie na przykładzie Wisły. Akcja ma zwiększyć świadomość na temat tego, jak wielkim zagrożeniem jest wyrzucanie śmieci do rzek i w ich pobliżu.

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły razem z wolontariuszami zaangażować się w krzewienie kultury fizycznej i ochronę środowiska. Wspólnymi siłami uczestnicy projektu będą także wyławiać śmieci z Wisły na różnych jej odcinkach w Krakowie. W ramach projektu odbędą się szkolenia i warsztaty edukacyjne, a nad bezpieczeństwem uczestników podczas akcji będzie czuwał ratownik WOPR oraz instruktor kajakarstwa.

Projekt ma charakter akcji społeczno-edukacyjnej, ma zwrócić uwagę na problem śmieci pływających w krakowskich rzekach (Wisła, Rudawa, Prądnik/Białucha, Dłubnia). Akcje sprzątania na rzekach odbędzie się w terminach: 15 sierpnia , 5 września, 12 września. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub podniesionych stanów rzeki zostaną wyznaczone inne terminy.

Pierwsze sprzątanie krakowskich rzek już w najbliższy weekend!

Kolejowy Klub Wodny 1929 już od 90 lat zachęca dzieci, młodzież oraz osoby z niepełnosprawnościami do uprawiania sportu powszechnego i rekreacji ruchowej związanej z kajakarstwem rekreacyjnym i turystycznym. Klub organizuje całoroczne spotkania sportowo-kajakowe, zajęcia rekreacyjne i wyjazdy krajoznawcze.

Zobacz także