Plany zagospodarowania, nazwy ulic, podwyżki, rezolucje – tym zajmie się dzisiaj Rada Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa

W środę, 26 sierpnia odbędzie się pierwsza po wakacjach sesja Rady Miasta Krakowa. Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Krakowie, nowe plany zagospodarowania przestrzennego, nazwy ulic i skwerów, nowe stawki opłat za śmieci i podatków od nieruchomości oraz kilka rezolucji do władz centralnych i uchwał kierunkowych z postulatami do prezydenta miasta – tym zajmą się dzisiaj radni.

Sesja rozpocznie się od informacji prezydenta miasta Krakowa na temat budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Krakowie, Potem odbędzie się dyskusja w tej sprawie.

Potem przyjdzie czas na plany zagospodarowania przestrzennego. Decyzje będą dotyczyć obszaru Rybitwy – Golikówka, wybranych obszarów przyrodniczych, kampusu Uniwersytetu Pedagogicznego, rejonu ulicy Lea, Rydlówki i Nowego Prokocimia.

Radni zapoznają się z projektami w sprawie nowych stawek opłat za śmieci oraz podatków od nieruchomości.

Podatki od nieruchomości w górę. Znamy stawki na 2021 rok

Tradycyjnie już będą także uchwały dotyczące odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Radni zapoznają się także z projektami dotyczącymi wystawienia pod młotek kilku mieszkań w centrum miasta. Gmina zamierza sprzedać na przetargach lokale mieszkalne przy ul. Odrowąża, Rydla, Kuklińskiego, Dietla, a nawet na rogu św. Jana i Rynku Głównego.

Bez większych dyskusji powinny zostać podjęte uchwały o nadaniu patronów ulicom i skwerom.

Zbigniew Brzeziński będzie miał swój skwer w Krakowie, Andrzej Zaucha – ulicę

Na końcu radni zajmą się uchwałami kierunkowymi i rezolucjami. W porządku obrad jest 5 projektów uchwał kierunkowych do prezydenta w sprawie: budowy chodników na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec; prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie; utworzenia użytku ekologicznego „Słona Woda”; wprowadzenia opomiarowania i opłat za odwodnienia budowlane oraz kontroli przypadków posiadania samoistnego bez tytułu prawnego działek położonych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (projekt uchwały Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec).

Radni zajmą się 3 rezolucjami. Pierwsza dotyczy środków finansowych na budowę przystanków obsługujących Szybką Kolej Aglomeracyjną w Krakowie. Drugi projekt rezolucji dotyczy zmiany systemu finansowania zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast ostatni z projektów rezolucji dotyczy niewypowiadania ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Początek sesji o godz. 10. Obrady można śledzić na żywo na https://www.krakow.pl/.

(red)

Zobacz także