Posłowie z Krakowa żądają odwołania małopolskiej kurator oświaty

Posłowie z Krakowie – Daria Gosek-Popiołek i Maciej Gdula, a także posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk domagają się od ministra edukacji Przemysława Czarnka odwołania małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. Według parlamentarzystów Lewicy, Barbara Nowak dopuściła się deliktu konsytucyjnego.

Chodzi o wpis w mediach społecznościowych małopolskiej kurator oświaty na temat edukacji włączającej. “Równe traktowanie wszystkich to lewacka utopia. W szkole jej emanacją jest ed. włączająca. Tylko część dzieci ze specjalnymi potrzebami radzi sobie w szkole masowej. Forsowanie inkluzji przez Eu. Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, szkodzi wszystkim dzieciom!” – napisała na Twitterze Barbara Nowak.

„Powyższe stanowisko Małopolskiej Kurator Oświaty uznać należy za niedopuszczalne, bowiem de facto oznacza ono nawoływanie do dyskryminacji pewnej (bliżej nie określonej przez Kurator) grupy uczniów i uczennic. Podkreślić nadto należy, że mowa o publicznie wyrażonym stanowisku – nie anonimowej osoby fizycznej, a osoby, która pełni bardzo ważną funkcję w systemie oświaty. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Dodatkowo, zgodnie z przywołanym przepisem, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym lub z jakiejkolwiek innej przyczyny. Wypowiedź Barbary Nowak należy również ocenić z punktu widzenia art. 30 Konstytucji RP, który stanowi, że 2 przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowaniem i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych” – napisali posłowie Lewicy do ministra edukacji. Domagają się dymisji Barbary Nowak.

– Słowa pani kurator oznaczają, że ona, jako urzędnik państwowy, osoba odpowiedzialna za edukację w Małopolsce, zgadza się na dyskryminowanie dzieci z niepełnosprawnościami „z zasady”. To oburzające, szczególnie, że ideą edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim jak najpełniejszych możliwości edukacji – komentuje posłanka Daria Gosek-Popiołek (Partia Razem). Jej zdaniem brak reakcji ze strony ministra Czarnka oznacza jego poparcie dla takiego stanowiska. – To podważenie konstytucjnie zagwarantowanej równości dla wszystkich, a także zgoda na wykluczenia. Zwróćmy uwagę, jaki sygnał płynie z tych słow do nauczycieli czy dyrektorów szkół. Jak odbierają te słowa dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami – jako zanegowanie ich prawa do edukacji, jako sugestię, że nie powinni uczyć się – niezależnie od ich możliwości czy chęci – w placówkach wraz ze swoimi sprawnymi równieśnikami – ocenia posłanka.

Poseł Maciej Gdula (Nowa Lewica) przypomina, że W ostatnich dwóch latach wraz ze swoim biurem poselskim interweniował w sprawie Barbary Nowak kilkukrotnie, czy do ministra edukacji, czy do wojewody małopolskiego. – Za każdym razem ani jej homo- i transfobiczne, ani antynaukowe wypowiedzi nie były wystarczające, by kuratorka straciła stanowisko, które ma ogromny wpływ na lokalną młodzież i edukację. Interweniujemy ponownie, bo musimy mówić „sprawdzam” władzom. Musimy przypominać i działać, przede wszystkim dla dobra dzieci i młodzieży – podkreśla poseł Gdula.

(red)

11 KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
11 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie