Skażenie wody pod Krakowem! Można jej używać tylko do spłukiwania toalet

Pixabay

Bakterie grupy Coli wykrył sanepid w wodzie podawanej z wodociągu publicznego Kleszczów w gminie Zabierzów. Powiatowy inspektor sanitarny w Krakowie wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności do spożycia wody z tego wodociągu. Można nią jedynie spłukiwać toalety.

To już kolejne skażenie wody w podkrakowskiej gminie, Tym razem w Zabierzowie. Bakterie Coli wykryto w próbkach pobranych 24 listopada 2020 r. z wodociągu publicznego Kleszczów. Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 350j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.
W związku z powyższym:

  1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
  3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.
  5. Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie jako zarządzający wodociągiem publicznym Kleszczów zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów sanitarnych.

Wody z tego wodociągu nie wolno spożywać aż do odwołania.

(GS)

Zobacz także