Smog. Kraków czeka na wiosnę. Jakie dziś będzie powietrze?

Na razie jest nieźle i tak powinno zostać do końca dnia. W środę nie przewiduje się przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 36 ʮg/m3. Tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Popołudniem sytuacja powinna być równie korzystna, bo warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określane są jako dobre i umiarkowanie dobre.

jk

Najnowsze

Co w Krakowie