Straż Miejska i Policja przeciwko powstaniu strefy legalnego spożywania alkoholu na Bulwarach

Aktywiści i społecznicy domagają się utworzenia nad Wisłą specjalnej strefy na bulwarach , w której można by było legalnie spożywać niskoprocentowy alkohol. Do pomysłu odniosły sie krakowskie służby porządkowe. – „Proponowanie  ewentualnych miejsc, w którym byłaby możliwość spożywania alkoholu, to tworzenie miejsc z większą liczbą osób, a co za tym idzie z większą możliwością niebezpiecznych zdarzeń i stworzenie zagrożeń czynami zabronionymi” mówił Zbigniew Ulman, zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie podczas posiedzenia Komisji Praworządności.

Temat legalnego picia alkoholu na bulwarach wiślanych w Krakowie wraca średnio co kilka lat. Były już różne inicjatywy obywatelskie i nie tylko, jednak wciąż nie udało się podążyć śladem takich miast jak Warszawa czy Wrocław, gdzie takie strefy już funkcjonują. Dla zwolenników takiego rozwiązania pojawiła się kolejna nadzieja, ponieważ radny miejski KO Dominik Jaśkowiec i radny województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz przygotowali wspólnie projekt uchwały pn. „Uwolnić piwo pod chmurką”. Zakłada on utworzenie na terenie miasta specjalnych stref, w których będzie można pić alkohol na świeżym powietrzu. Ich zdaniem konieczne jest wskazanie przez radę takich miejsc, które miałyby być czyste, bezpieczne, z określonym regulaminem (np. dostępne tylko poza ciszą nocną).

– Mówimy tu o takich miejscach, gdzie to spożywanie alkoholu będzie odbywać się w sposób bezpieczny, w godzinach nie obejmujących ciszy nocnej. Miejsca będą oznakowane. Pytanie też jaki to będzie alkohol, czy wszystkie czy np. wzorem Szczecina to ograniczenie obejmie napoje z niższym procentem – mówił radny KO Dominik Jaśkowiec.

Radny dodał, że uchwała ma na razie na celu wywołać dyskusję i zaprosić mieszkańców do debaty. Póki co, nie poznaliśmy nawet konkretnych lokalizacji. Radni podkreślili tylko, że miejsca te nie mogą zakłócać spokoju osób mieszkających w pobliżu

Podczas obrad Komisji Praworządności do projektu uchwały odnieśli się przedstawiciele miejskich służb – Spożywanie alkoholu to wykroczenie, którego systematyczny wzrost od 2021 roku odnotowują statystyki – mówił Zbigniew Ulman, zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie.  Podkreślił też, że proponowanie w projekcie uchwały ewentualnych miejsc, w którym byłaby możliwość spożywania alkoholu, to tworzenie miejsc z większą liczbą osób, a co za tym idzie z większą możliwością niebezpiecznych zdarzeń i stworzenie zagrożeń czynami zabronionymi. Dotyczyłoby to nie tylko „wyznaczonych stref”, ale i dróg dojścia. – Miejsca, które dotychczas były miejscami spacerowymi, straciłyby swój charakter, a zapewnienie tam spokoju i bezpieczeństwa – przy obecnej liczbie strażników miejskich – wymagałoby relokacji służb, osłabiając tym samym bezpieczeństwo w innych rejonach miasta – tłumaczył zastępca komendanta Straży Miejskiej.

Stanowisko Straży Miejskiej, wyrażone przez komendanta Ulmana, poparł Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, podinspektor Piotr Jarzęcki i dodał, że wyznaczenie takich stref skutkowałoby generowaniem wielu niebezpiecznych zdarzeń, gdzie spożywający alkohol mogliby się stać nie tylko ich inicjatorami, czy uczestnikami, ale, będąc pod wpływem alkoholu, również ofiarami potencjalnych przestępstw.

Jak zapowiedzieli radni, wprowadzenie stref poprzedziłyby konsultacje społeczne, które zakończyłyby się najpóźniej 1 marca 2024 r. Założenie jest takie żeby strefy zaczęły funkcjonować przed wakacjami w 2024 roku. Z podobna propozycją wyszło  Stowarzyszenie „Nowa Generacja”, które proponuje żeby podobna strefa powstała na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie. – W okolicy proponowanej przez nas strefy nie ma mieszkań: jest Galeria Kazimierz oraz inne budynki handlowe, a także przemysłowe. Dlatego ludzie, pijący piwo czy wino na Bulwarze Kurlandzkim, nie zakłócaliby spokoju mieszkańców – twierdzi Kamil Kociołek z „Nowej Generacji”.

Po głosowaniu projekt uchwały otrzymał negatywną opinię komisji.

Legalne piwo lub wino na Bulwarach Wiślanych. Wiceprezydent Kośmider studzi emocje

Patrycja Bliska 

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie