„Rada„Rada„Rada
„Rada„Rada„Rada

Znak towarowy i ochrona marki firmy – jak działa Urząd Patentowy?

Musisz przeczytać

Rehabilitacja po Covidowa
Rehabilitacja po Covidowa

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak chronić własność intelektualną swojej firmy przed nieautoryzowanym wykorzystaniem lub skopiowaniem. Ochroną prawną znaku towarowego lub wzorów patentowych zajmuje się w Polsce Urząd Patentowy. Na czym polega zastrzeżenie znaku towarowego i ochrona marki firmy?

  1. Jaka własność intelektualna podlega ochronie prawnej?
  1. Czym zajmuje się rzecznik patentowy i Urząd Patentowy?
  1. Zastrzeżenie znaku towarowego i rejestracja marki
  1. Ochrona marki firmy i wzorów patentowych
  1. Jaka własność intelektualna podlega ochronie prawnej?

Ochronie prawnej podlega własność intelektualna w postaci znaku towarowego, logo firmy, wynalazku czy wzoru patentowego lub przemysłowego. Prawo chroni także dzieła artystyczne (zdjęcia, muzykę, literaturę i inne) oraz każdą własność intelektualną podlegającą zapisom z ustawy o prawie autorskim. W ochronie własności twojej firmy w Małopolsce może pomóc rzecznik patentowy kraków.

Czym zajmuje się rzecznik patentowy i Urząd Patentowy?

Urząd Patentowy (pełna nazwa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) jest centralnym organem administracyjnym. Zajmuje się on między innymi rozpatrywaniem i orzekaniem w sprawach wydawania patentów i innych praw ochronnych na różne wynalazki (także wzory użytkowe, zastrzeganie znaku firmy, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych). Urząd rozstrzyga także spory związane z takim rodzajem własności intelektualnej. Natomiast rzecznik patentowy to osoba, która pełni rolę pełnomocnika firmy w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej przedsiębiorstwa – na przykład podczas zastrzegania patentów w Urzędzie Patentowym czy podczas spraw sądowych. Usługi takie świadczone są przez wiele podmiotów na terenie kraju – przykładowo rzecznik patentowy w krakowie.

Zastrzeżenie znaku towarowego i rejestracja marki

Znak towarowy jest oznaczeniem, dzięki któremu możliwe jest odróżnienie produktów i przedsiębiorstw. Może być to więc słowo lub zestaw słów, znak graficzny (rysunek, zdjęcie, zestaw kolorów), forma przestrzenna, opakowanie lub sygnał dźwiękowy. W dokonaniu rejestracji marki może pomóc rzecznik patentowy. Na terenie Małopolski przydatna będzie firma oferująca zastrzeganie znaku towarowego Kraków.

Ochrona marki firmy i wzorów patentowych

Jeżeli chcesz zastrzec wzory patentowe swojej firmy lub masz podejrzenie, że ktoś bezprawnie wykorzystuje, bardzo pomocny może okazać się rzecznik patentowy kraków. Taka osoba posiada dużą wiedzę z dziedziny techniki i prawa, a także odpowiednie uprawnienia, dzięki którym może reprezentować twoje przedsiębiorstwo przed Urzędem Patentowym lub w ewentualnych postępowaniach sądowych.

Harder
Harderfit
- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca