Złoty medal „Cracoviae Merenti” dla Zamku Królewskiego na Wawelu

W poniedziałek, 12 lipca o godz. 12 w Sali Obrad Rady Miasta odbyła się uroczystość wręczenia złotego medalu „Cracoviae Merenti” Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. Odznaczenie z rąk prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca odebrał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej.

– Decyzja o przyznaniu złotego medalu „Cracoviae Merenti” Zamkowi Królewskiemu na Wawelu jest wyrazem naszego szacunku i uznania jakie winni jesteśmy miejscu o tak ogromnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Jest również przejawem wdzięczności za trud wielu pokoleń ludzi, którzy przez lata badali to miejsce, dbali o jego renowację, a w czasach II wojny światowej ratowali bezcenne dziedzictwo. Dziękuję za Państwa trud i pasję. Dziękuję za codzienną cichą pracę. Dziękuję za to, że stoją Państwo na straży naszej największej dumy narodowej, dbając o ducha polskości i bogactwo kultury światowej. W imieniu Rady Miasta Krakowa i własnym gratuluję tego najważniejszego wyróżnienia krakowskiego samorządu. Jesteśmy z Państwa dumni – mówił Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Laudację wygłosił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. – Dawno nie byliśmy świadkami takiego wydarzenia. Najwyższe odznaczenie naszego miasta, złoty medal Cracoviae Merenti przyznany zostaje po raz pierwszy od wielu lat, a honorujemy nim Zamek Królewski na Wawelu – miejsce o najwyższej wartości historycznej i kulturowej. Nie sposób opisać bogactwa treści związanych z Wawelem. Historycy przypisują mu funkcję podobną do tej, jaką w Rzymie pełnił Kapitol. Stanisław Wyspiański widział w nim odpowiednik ateńskiego Akropolu, istotę nie tylko polskiej, ale i europejskiej kultury. Jego wartość określa też w pewien sposób obecność na liście światowego dziedzictwa UNESCO – mówił prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

– To dla Zamku Królewskiego wielki honor i zaszczyt – mówił po odebraniu medalu dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. – Na awersie medalu, który miałem zaszczyt dzisiaj odebrać w imieniu Zamku, widnieje wzgórze wawelskie. To wyraźny znak potwierdzający, że zamek i miasto tworzą integralną całość, jeden organizm ukształtowany wielowiekowymi więzami historii. Wokół wzgórza wawelskiego stanowiącego siedzibę władcy wyrosło stołeczne miasto, którego dzieje, zabytki, kultura duchowa, artystyczna i materialna nierozerwalnie łączyły się z dworem królewskim, tworząc w ten sposób miejsce, gdzie kształtowała się polska tożsamość i tradycja – podkreślał Andrzej Betlej. I dodawał, że Wawel to miejsce „wpisane w DNA każdego Polaka”.

Zamek Królewski na Wawelu złoty medal „Cracoviae Merenti” otrzymał na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z 8 lipca 2020 r. W uzasadnieniu do uchwały prezydent miasta Krakowa podkreślał, że wawelskie wzgórze wraz z położonym na nim zamkiem królewskim to miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym oraz niemierzalnej wartości ideowej. Od wieków pozostaje symbolem polskiej państwowości i określa naszą tożsamość narodową.

Złoty medal „Cracoviae Merenti” dla Zamku Królewskiego na Wawelu

Zdjęcie 1 z 17

(fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl)

Medal „Cracoviae Merenti” jest najwyższym odznaczeniem miasta Krakowa. Przyznaje je Rada Miasta Krakowa na wniosek Komisji Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa. W skład Komisji Medalu „Cracoviae Merenti” wchodzą: prezydent miasta Krakowa – jako Przewodniczący Komisji, metropolita krakowski oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Medal ustanowiono w 1992 r. i początkowo miał on dwie klasy: złotą i srebrną. W roku 1998 przyjęto dodatkową kategorię i ustanowiono medal brązowy. Rada Miasta Krakowa postanowiła też, że podczas kadencji może wręczyć: jeden medal złoty, który może być przyznany tylko dla instytucji, trzy srebrne oraz sześć brązowych.

Złoty medal „Cracoviae Merenti” oznaczony numerem pierwszym przyznano Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi. Pozostałe 6 medali w tym kolorze wręczono najbardziej zasłużonym krakowskim instytucjom. Medal dla Zamku Królewskiego na Wawelu oznaczono numerem 7.

Tuż przed rozpoczęciem sesji Jacek Majchrowski – prezydent miasta Krakowa oraz Andrzej Betlej – dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze promocji dziedzictwa i wydarzeń kulturalnych.

(red)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie