Gapowicze w Krakowie. Miejscy kontrolerzy złapali ponad 22 tysięcy osób podróżujących „na gapę”

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie od 10 miesięcy prowadzi we własnym zakresie kontrole biletowe w Krakowskiej Komunikacji Miejskiej. W pierwszym kwartale tego roku przeprowadzono 79162 kontroli i nałożono 22390 opłat dodatkowych. Miesięcznie przeprowadzanych jest blisko 20 tysięcy kontroli i nakładano ponad 5,5 tysiąca opłat dodatkowych

 – W kwietniu przeprowadzono 20719 kontroli i nałożono 5685 opłat dodatkowych za m.in. brak biletów czy braku uprawnienia do ulgi. Same kontrole jak i nałożenia są już na podobnym poziomie jakie były stawiane zewnętrznej firmie – informuje  z ZTP.

Powodem uruchomienia własnych kontroli biletów w pojazdach KMK było zaprzestanie wykonywania umowy z końcem czerwca 2023 roku, w trybie natychmiastowym przez poprzedniego wykonawcę. Został on wyłoniony w ramach postępowania zamówień publicznych. ZTP przygotowało pozwy za niezapłacone kary umowne, które następnie zostały złożone do sądu.

Rewizor oficjalnie rezygnuje z kontroli biletowej. Magistrat zapewnia: Sami będziemy kontrolować bilety

Kontrolerów można spotkać w każdym pojeździe krakowskiej komunikacji miejskiej, która kursuje od m.in. Świątnik Górnych po Przeginię. – W samym kwietniu w pojazdach KMK na trasie do i z Świątnik Górnych nałożonych zostało ponad 125 opłat dodatkowych. Z kolei na trasie do Zabierzowa nałożono prawie 350 opłat dodatkowych. Natomiast na trasie do Czerwonych Maków P+R nałożono ponad 1000 opłat dodatkowych – wylicza Sebastian Kowal. Dużą liczbę osób podróżujących bez odpowiedniego biletu zanotowano także na innych popularnych trasach, np. do Bronowic, Bieżanowa czy Kurdwanowa.

Jak podkreśla ZTP Pracowników kontrolujących bilety przybywa z każdym miesiącem – Aktualnie zespół kontrolerski składa się z około 70 pracowników, w trakcie ostatnio przeprowadzonych naborów zespół ten powiększy się o kolejne 15 osób – deklaruje miejska jednostka. 

ZTP rozważa również wyposażenie kontrolerów w minikamery, które będą przymocowane do uniformów. Więcej o tym pomyśle pisaliśmy tutaj: 

Kontrolerzy będą sprawdzać bilety i nagrywać pasażerów? Minikamery na uniformach

Najnowsze

Co w Krakowie