Koronawirus. Pesymistyczna prognoza rozwoju epidemii. To się tak szybko nie skończy…

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce dojdzie do 9 tysięcy, liczba nowych zakażeń przestanie rosnąć ok. 20 kwietnia 2020 roku – taką prognozę rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce opracowała spółka ExMetrix zajmującą się prognozowaniem gospodarczym i społecznym.

Z modelu opracowanego przez ExMetrix wynika, że liczba osób zarażonych w Polsce może wynieść około 9 tysięcy. Ta granica powinna zostać osiągnięta w okolicach 20 kwietnia 2020. „Model sugeruje zatem, że czas trwania epidemii w Polsce będzie nieco dłuższy niż w Chinach . Od pierwszego zanotowanego przypadku do osiągnięcia maksimum upłynie u nas prawdopodobnie około 48 dni, w Chinach było to około 40 dni” – czytamy na stronie internetowej ExMetrix.

Firma prognozuje, że najszybszy przyrost osób zakażonych może wynieść około 400 na dobę i nastąpi w okresie 28 marca – 8 kwietnia (między 25 a 35 dniem epidemii). Potem liczba zachorowań powinna rosnąć w wolniejszym tempie, zaś bardzo wyraźne zahamowanie powinno być widoczne około 15 kwietnia .

ExMetrix

– W przygotowanej przez nas prognozie staraliśmy się uwzględnić szerokie spektrum czynników, mających wpływ na rozwój epidemii COVID-19. Nasz model prognostyczny, oprócz danych opisujących sam przebieg epidemii, wykorzystuje także informacje dotyczącą kondycji zdrowotnej społeczeństwa, stanu opieki medycznej, warunków meteorologicznych oraz zdyscyplinowania społeczeństwa w obliczu nadzwyczajnie zaistniałej sytuacji – mówi Zbigniew Łukoś, prezes ExMetrix.- Nasze modele przewidują łagodniejszy przebieg epidemii niż w przypadku państw zachodniej i południowej Europy. Aby rzeczywiście tak się stało, potrzeba wysiłku społecznego polegającego na stosowaniu się do wprowadzonych restrykcji i ograniczeń, tym bardziej iż modele ExMetrix prognozują, że wchodzimy właśnie w decydującą fazę epidemii – podkreśla Zbigniew Łukoś.

GS

Koronawirus w Krakowie. To nie będzie ostatni tydzień ograniczeń, zakazów i trudności. Musimy wytrzymać. Mimo wszystko

Zobacz także