Policja poucza, jak pokojowo sprzeciwić się jej działaniom. Ale też ostrzega przed atakami na nią. Nawet słownymi

Na stronie internetowej małopolskiej policji pojawiła się informacja o możliwościach złożenia skarg na działania policji. „Czy wiesz, że istnieje wiele pokojowych form sprzeciwu w sytuacji niezadowolenia z działania Policji?” – czytamy w komunikacie. Ale jest tam też mocne ostrzeżenie – za udział w zgromadzeniu podczas pandemii grozi do 5 lat więzienia, a za atak na policjanta – nawet 10 lat. „Każdy, kto narusza nietykalność cielesną policjanta, znieważa go lub rozgłasza o nim nieprawdziwe informacje, przedstawiające go w niekorzystnym świetle, powinien liczyć się z konsekwencjami prawnymi i zdecydowaną reakcją” – ostrzega policja.

Publikujemy pełną treść policyjnego komunikatu:

Czy wiesz, że istnieje wiele pokojowych form sprzeciwu w sytuacji niezadowolenia z działania Policji?

Policja dokłada wszelkich starań, aby realizować hasło „Pomagamy i chronimy”. Czasem policjantom zdarzają się błędy i pomyłki. Bywają sytuacje, że niektóre osoby oceniają działania Policji, nie do końca znając przepisy prawa regulujące pracę Policji, czy też faktyczny przebieg zdarzeń i prowokują do przemocy. Istnieje jednak wiele innych form manifestowania niezadowolenia niż wszczynanie przestępczych, karalnych rozruchów ulicznych.

Jeżeli uważasz, że policjant naruszył prawo, rozważ złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjanta (opisz działanie, którym Twoim zdaniem policjanta złamał prawo). Policja nie bada spraw przeciwko samej sobie, nie jest tzw. sędzią we własnej sprawie. Prokuratura bada sprawę niezależnie od Policji. Prokuratura, by uniknąć zarzutu stronniczości, może sprawę przekazać innej prokuraturze.

Czytaj więcej:
Czy wiesz, że istnieją różne sposoby powiadomienia o przestępstwie? ►


Możesz także powiadomić tzw. Policję w Policji, czyli Biuro Spraw Wewnętrznych Policji poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailowego lub listownego. Dane kontaktowe do Biura spraw wewnętrznych KGP ►

Jeżeli działanie policjanta wzbudziło Twoje niezadowolenie, możesz także złożyć skargę. Będzie ona rozpatrzona zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i na adres podany do korespondencji otrzymasz odpowiedź nie później niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia skargi. Więcej informacji możesz znaleźć na tej stronie ►

Działania Policji nadzorowane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego Policji MSWiA ►

Pamiętaj: Prowokowanie i udział w zamieszkach ulicznych jako formy protestu wobec policjantów jest najgorszą drogą w poszukaniu sprawiedliwości. Nacechowane przemocą zbiegowiska publiczne nie mieszczą się w graniach konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Już sam udział w tego typu zbiegowiskach może skutkować karą nawet 5-letniego więzienia. Kara za towarzyszące temu ataki na policjantów wynosi nawet do 10 lat więzienia, a jeżeli policjant poniesie śmierć, może grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności. Można być także obciążonym finansowo za zniszczenia wysoce specjalistycznego sprzętu policyjnego lub innego mienia publicznego i prywatnego.

Należy pamiętać, że każdy, kto narusza nietykalność cielesną policjanta, znieważa go lub rozgłasza o nim nieprawdziwe informacje, przedstawiające go w niekorzystnym świetle, powinien liczyć się z konsekwencjami prawnymi i zdecydowaną reakcją ze strony Policji.”

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie