Samorządowcy z Małopolski chcą Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki. Mają propozycje

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do rządu i premiera o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki. Samorządowcy mają propozycje dotyczące form pomocy dla branży turystycznej i popierają pomysł bonu turystycznego – 1000 złotych dopłaty do wczasów w kraju.

SGiPM proponuje specjalną Tarczę Antykryzysową dla Turystyki. Podstawową formą pomocy byłyby udzielanie niskooprocentowanych pożyczek – 5, 10 i 15-letnich. Samorządowcy uważają, że taka pomocnie byłaby zbyt kosztowna dla budżetu, a zapewniałaby firmom turystycznym stabilność finansową.

Fundusz dla polskiej turystyki

Kolejny postulat to powołanie Polskiego Funduszu Turystyki, który wyemituje obligacje (gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, rząd lub inny podmiot). To on docelowo zapewniałby sfinansowane pożyczek dla przedsiębiorców branży turystycznej.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów RP oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP apelują też do gmin o radykalne obniżenie maksymalnej wysokości stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów branży turystycznej dotkniętych skutkami pandemii. Taka obniżka mogłaby obowiązywać jeszcze przez 6 miesięcy od dnia ustania pandemii.

„Konieczne jest uruchomienie ogólnopolskiej Tarczy Antykryzysowej dla branży turystycznej, celem ochrony polskich przedsiębiorców, właścicieli infrastruktury którzy mogą być zmuszeni do zamykania i wyprzedawania swojej infrastruktury – bazy noclegowej międzynarodowym instytucjom finansowym i zagranicznym korporacjom turystycznym ramach ich długoterminowych strategii. Zdecydowana większość firm turystycznych w Polsce należy do polskich obywateli. Bez pomocy państwa może się okazać, że turyści nie tylko w Małopolsce, po ustaniu pandemii, mogliby nie być gośćmi, jak do tej pory, w większości polskich pensjonatów, domów wczasowych, aparthoteli, hosteli, hoteli, jako że te przejdą w ręce inwestorów zagranicznych. Prawdopodobny jest taki scenariusz wydarzeń, że będą jedynie pracować jako personel w takich zagranicznych obiektach, świadcząc usługi” – czytamy w apelu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów RP oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Jest co ratować

Jak podkreślają samorządowcy, Małopolska jest zagłębiem turystyki. Generuje ok. 9 proc. PKB naszego województwa oraz daje pośrednie i bezpośrednie zatrudnienie dla co najmniej stu tysięcy pracowników.

W samym Krakowie turystyka tworzy ok. 30 tysięcy stałych miejsc pracy, a biorąc pod uwagę efekty mnożnikowe, generuje ich dodatkowo ponad 40 tysięcy. Baza noclegowa Krakowa w 2018 roku to 270 obiektów noclegowych, w tym 156 hoteli (41,7 proc. hoteli w województwie). Obiekty te oferowały 31,9 tys. miejsc noclegowych. Powiat tatrzański skupiał w swoich granicach 1/3 bazy noclegowej województwa, która dysponowała 25,9 tys. miejsc noclegowych.

Województwo Małopolskie jest największym turystycznym regionem Polski, w dodatku wciąż posiadającym bardzo duży potencjał wzrostowy. W 2019 r. Małopolskę odwiedziło 17 860 000 osób, w tym 3 780 000 gości z zagranicy. Turyści w Krakowie w ubiegłym roku zostawili aż 7 mld zł, co stanowiło znaczną część przychodów wielu firm i dochodów samorządu.

Przed pandemią Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach miesięcznie obsługiwał 700 tysięcy pasażerów, w kwietniu 2020 tych pasażerów było 52 …

GS

Poseł z Krakowa chce, by 1000 złotych na wakacje dostał każdy

Najnowsze

Co w Krakowie