Uniwersytet Jagielloński skróci tydzień studencki do czterech dni?

– Chcemy znaleźć złoty środek między z jednej strony skróceniem tego tygodnia, ale z drugiej strony – zachowaniem jakości kształcenia – mówi prof. dr hab. Piotr Jedynak, 307. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowo wybrany rektor nie wyklucza ograniczenia programu studiów do czterech dni w tygodniu, w związku z podejmowaną często przez studentów pracą dorywczą.

Prof. dr hab. Piotr Jedynak został wybrany rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024-2028. Wyboru dokonało Kolegium Elektorów składające się z 238 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty. To 307. rektor najstarszej polskiej uczelni. 

Zdaniem rektora elekta generalnym zadaniem uczelni jest utrzymywanie jak najlepszych warunków pracy i studiowania. – To sformułowanie, że ludzie są najważniejsi, które czasem traktuje się jak slogan, w przypadku uniwersytetu naprawdę ma znaczenie” – podkreślił.

Podczas spotkania z mediami rektor elekt mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed nim w nadchodzącej kadencji, analizował sytuację finansową uczelni, a także mówił o jej bolączkach. – Mamy aspiracje zdecydowanie przewyższające nasze obecne miejsca w rankingach. Chcemy być jak najlepszym uniwersytetem badawczym, ale równocześnie stawiać na wysoką jakość kształcenia. Chcemy być otwarci na nowości. Uniwersytet, mimo że w tym roku obchodzi 660. rocznicę powołania, chce być uczelnią nowoczesną, która obok tradycji stawia na profesjonalne, nowoczesne kształcenie – podkreśla prof. Jedynak.

– Podsumowując debatę uniwersytecką, która kończyła rywalizację między nami o funkcję rektora uniwersytetu, powiedziałem, że w normalnych warunkach eksponowałbym kwestie doskonalenia jakości kształcenia, jego umiędzynarodowienia – bo to też chcemy robić. Natomiast strasznym cieniem położyła się na tej kampanii sytuacja materialna studentów, bo to nie tylko akademiki, to również wysokość stypendiów, koszty posiłków – wymienił prof. Jedynak.

Uniwersytet Jagielloński ma nowego rektora. Prof. dr hab. Piotr Jedynak 307. rektorem UJ

Budowę akademika na 400 miejsc nowo wybrany rektor wymienił wśród priorytetowych inwestycji uczelni. – Od dłuższego czasu mamy do czynienia z radykalnym wzrostem cen mieszkań, nawet z ich niedoborem. W efekcie w uniwersytecie chcemy zdecydowanie poprawić sytuację, jeśli chodzi o akademiki. Mamy zaciągnięte od dłuższego już czasu zobowiązanie wobec naszych studentów i takim priorytetem jest rozpoczęcie w tej kadencji budowy akademika na Ruczaju – zadeklarował rektor elekt, dodając, że „to jest początek drogi do poprawy sytuacji studentów”.

Priorytetami uczelni są dokończenie Centrum Kultury Rotunda oraz remont dwóch wydziałów znajdujących się w centrum miasta – Wydziału Polonistyki i Wydziału Filozoficznego. – Warunki tam panujące odbiegają tak bardzo od obecnego standardu uniwersyteckiego, że musimy w najbliższych latach uporać się z tym problemem – ocenił prof. Jedynak.

Zapytany jak ocenia decyzję o zakończeniu rekrutacji na niestacjonarne studia medyczne, tłumaczy: – Do tej pory w Uniwersytecie Jagiellońskim na studia stacjonarne lekarskie trafiali najlepsi absolwenci liceów, na studia niestacjonarne absolwenci z nieco gorszym wynikiem maturalnym. Proszę pamiętać, że często zajęcia wspólne i ten poziom wszystkich studiujących powinien być zbliżony. Są tacy, którzy mają łatwość studiowania kierunku lekarskiego i tacy, którzy mają potencjalnie z tym problem. Rozumiem, że decyzja była podyktowana tym, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiego dualizmu. W zamian mamy zwiększyć liczbę miejsc na studiach stacjonarnych – zapowiada nowy rektor. 

46 tysięcy złotych za rok nauki. Koniec płatnej medycyny w Collegium Medicum UJ

Prof. dr hab. Piotr Jedynak jest profesorem nauk ekonomicznych. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak: zarządzanie ryzykiem i zarządzanie strategiczne. Wykłada na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Był m.in. dziekanem tego wydziału, a także dyrektorem Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania. W kadencji 2020-2024 pełnił funkcję prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej.

Kadencję rozpocznie 1 września. Dotychczasowy rektor UJ prof. Jacek Popiel nie mógł ubiegać się o reelekcję.

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tej części Europy. Powstał w 1364 roku. Obecnie studiuje tu ponad 37 tys. studentów, w tym 1,5 tys. doktorantów. Uczelnia zatrudnia prawie 9 tys. osób, w tym blisko 5 tys. nauczycieli akademickich. Oferuje 166 kierunków na 16 wydziałach.

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie