W Małopolsce ruszają badania przesiewowe na koronawiursa. Gdzie i kto z nich skorzysta?

malopolska.uw.gov.pl

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik podjął decyzję o przeprowadzeniu badań przesiewowych na koronawirusa. Testami na COVID-19 zostanie objętych około tysiąca osób. Darmowe badania będą tylko dla mieszkańców Sądecczyzny i to takich, które wskaże sanepid.

W środę w Małopolsce ruszają badania przesiewowe na koronawirusa. Decyzję o darmowych testach dla mieszkańców podjął wojewoda Piotr Ćwik. Ale nie będę to badania dla wszystkich. Badania na koronawirusa będą prowadzone tylko wśród mieszkańców Nowego Sącz i okolic.

Bo tam jest najgorzej

„Jak ostatnio wielokrotnie podkreślaliśmy, szczególna uwaga służb skupia się teraz na regionie nowosądeckim. Także dzisiaj potwierdzono tam najwięcej zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Z 78 potwierdzeń 29 dotyczy Nowego Sącza (6) i powiatu nowosądeckiego (23). O ile wskaźnik zapadalności na 10 tys. mieszkańców w Małopolsce wynosi 11,28, o tyle w powiecie nowosądeckim ma ona wartość 33,12, a w mieście Nowy Sącz – 24,94” – tłumaczą urzędnicy wojewody powód, dla którego badaniami przesiewowymi objęto populację około tysiąca mieszkańców Nowosądecczyzny.

Jako punkt wykonywania wymazów wybrano parking przy budynku MUW w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 127. Oferta skorzystania z tych badań przesiewowych zostanie skierowana do osób znajdujących się w kwarantannie, wskazanych przez Inspekcję Sanitarną. Mogą to zatem być nie tylko pracownicy firm, ale też ich rodziny lub osoby z dalszego kontaktu.

Wymazy będą pobierane przez żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 6 Brygady Powietrznodesantowej. Dziennie są oni w stanie pobrać do około 150 wymazów. – Oczywiście kluczem w realizacji badań przesiewowych na taka skalę jest wcześniejszy kontakt z wytypowanymi osobami. Będzie się z nimi telefonicznie kontaktował przedstawiciel służb sanitarnych, wskazując, kiedy (dzień i orientacyjną godzinę) dana osoba może się zgłosić do punktu wymazowego – podkreślają urzędnicy wojewody.

Gdzie i kiedy

Zapraszanie pierwszej grupy osób do punktu ruszyło już w poniedziałek, 3 sierpnia po południa. Same badania przesiewowe we wskazanym punkcie mobilnym ruszą w środę 5 sierpnia.

Do punktu wymazowego należy podjechać własnym samochodem i nie wysiadać z niego (także w początkowym punkcie wyczekiwania). Najpierw trzeba wypełnić ankietę i skierować się do kolejnego punktu, gdzie zostanie pobrany wymaz.

Żołnierze będą pobierać wymazy 8 godzin dziennie z przerwami, według wstępnego harmonogramu: 8.00-11.00, 12.00-15.00, 16.00-18.00.

Niezależnie od badań przesiewowych równolegle kontynuowane będą badania w trybie dotychczas realizowanym, czyli w odniesieniu do osób z największej grupy ryzyka (badania realizowane przez karetki wymazowe).

– Poszerzamy zakres badań pod kątem koronawirusa, wychodząc z tą propozycją badań przesiewowych dla mieszkańców regionu nowosądeckiego. Te dodatkowe wymazy w punkcie mobilnym w Nowym Sączu będzie pobierało Wojsko, podejmując się w ten sposób kolejnego zadania w ramach naszej wspólnej walki z koronwirusem. Dziękuję za tę otwartość i gotowość do współpracy – podsumowuje wojewoda Piotr Ćwik.

(red)

Koronawirus w Małopolsce. 78 nowych zakażeń, tylko 6 wyleczeń

Zobacz także