Wesoła – trzecie podejście do przekazania nieruchomości Agencji Rozwoju Miasta

Fot. www.konsultacjewesola.pl

Na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa radni po raz kolejny mają zająć się projektem uchwały o przekazaniu Agencji Rozwoju Miasta nieruchomości na obszarze Wesołej. Czy tym razem radni zgodzą się i zaakceptują propozycję prezydenta?

Pierwszy raz sprawa przekazania nieruchomości zakupionych przez miasto od Szpitala Uniwersyteckiego była przedmiotem dyskusji na sesji rady Miasta już pod koniec ubiegłego roku. Wtedy nawet radni popierający prezydenta nie chcieli się zgodzić na to, ARM dostało na własność budynki i grunty na Wesołej. W połowie stycznia projekt uchwały ponownie znalazł się w porządku obrad, ale został z niego zdjęty. Kolejna sesja planowana jest na 27 stycznia i znowu w porządku mamy sprawę aportu do ARM.

Jak się okazuje, nadal radni z klubu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska nie wyrazili zgody na przekazanie ARM budynków i gruntów na Wesołej. – Cały czas rozmawiamy – zaznacza Andrzej Hawranek, przewodniczący klubu. Bez zgody KO ARM nie dostanie nieruchomości, radni PiS są przeciwni takiemu rozwiązaniu.

Ciągle trwają konsultacje społeczne dotyczące przyszłości tego strategicznego dla miasta obszaru. W najbliższym czasie powinny się pojawić wstępne koncepcje zagospodarowania Wesołej. Potem swoje opinie będą mogli wyrażać mieszkańcy. Konsultacje mają się zakończyć w marcu.

(GEG)

Zobacz także