Kraków. Nowa Strefa Czystego Transportu najwcześniej w 2025 roku. Najpierw konsultacje z mieszkańcami

Po tym, jak wczoraj nieważność uchwały ustanawiającej Strefę Czystego Transportu stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig  zapowiada, że nowy projekt uchwały zostanie przygotowany dopiero po wyborach samorządowych. Oznacza to, że najwcześniej nowa uchwala zaczęłaby obowiązywać w 2025 roku.  

Zakwestionowana przez sąd uchwała rady miasta przewidywała, że SCT w Krakowie zacznie obowiązywać częściowo w lipcu 2024 r. W pełnym zakresie ma wejść w życie w 2026 r. To oznacza, że w granicach administracyjnych Krakowa (z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad) nie będą mogły się poruszać najbardziej zanieczyszczające powietrze auta. Od lipca 2026 r. za takie będą uznawane pojazdy benzynowe wyprodukowane przed rokiem 2000 (starsze niż 26 lat), auta osobowe z silnikiem Diesla sprzed 2009 r. (starsze niż 17 lat), a także autobusy i ciężarówki sprzed 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na czwartkowym posiedzeniu rozpatrywał w skargi byłego wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i dwóch osób prywatnych na uchwałę radnych miasta o Strefie Czystego Transportu. Sąd odrzucił skargi mieszkańców, ale uwzględnił skargę wojewody i postanowił unieważnić uchwałę o SCT w całości. Sąd stwierdził, że „są pewne kwestie, które niewątpliwie w uchwale powinny być uregulowane, a albo nie zostały uregulowane prawidłowo, albo wcale”. W ustnym uzasadnieniu wskazał przede wszystkim na kwestię granic obowiązywania strefy.

— Nie ulega wątpliwości, że zakres terytorialny tych powinności, zakazów, które wynikają z uchwały, musi być skonkretyzowany — mówił sędzia WSA Tadeusz Kiełkowski. Zwrócił uwagę, że przepisy wymagają określenia na takim obszarze także sposobu organizacji ruchu, a uchwała nie zawiera tego elementu.

Jeszcze przed decyzją WSA władze miasta proponowały złagodzenie tych przepisów. Również wielu radnych uważało, że należy je zliberalizować. Wiceprezydent  Andrzej Kulig po wyroku poinformował, że nowy projekt uchwały zostanie przygotowany dopiero po wyborach samorządowych. 

 – Czekamy na pisemne uzasadnienie ( wyroku – przyp. red) i po jego otrzymaniu przystąpimy do sporządzania projektu uchwały, która zostanie poddana szerokim, powszechnym konsultacjom społecznym. Konsultacje te odbędą się na terenie całego miasta, we wszystkich dzielnicach, tak żeby uzyskać maksymalnie szeroki pogląd mieszkańców na ten temat. Oznacza to, że uchwała zostanie przedłożona radzie nowej kadencji, a wejście w życie SCT nastąpi nie wcześniej, jak za rok – podkreślił Andrzej Kulig. 

Na dzień dzisiejszy krakowski magistrat nie będzie odwoływać się od decyzji WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Jarek Strzeboński 

4 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie