Jakie korzyści daje Wisła Kraków miastu? Powstanie raport

Zespół analiz ekonomicznych firmy Ernst & Young  na zlecenie Wisły Kraków, przygotuje analizę społeczno-ekonomicznych efektów działalności klubu. Dzieki raportowi dowiemy sie m.in. jakie realne korzyści finansowe dla miasta przynosi Wisła Kraków. 

„Bardzo się cieszę, że pierwszy raz w historii Wisła Kraków zmierza w stronę precyzyjnego określenia swojej wartości jako organizacja, która ma wybitny wpływ na region, w jakim funkcjonuje. Jest wciąż wizytówką sportową Krakowa i Małopolski, a także całego kraju. Chcemy przenieść niedookreślony dyskurs na temat potencjału klubu na świat liczb i merytorycznej dyskusji, które jasno wskażą wartość czy potencjał, jaki klub ma systemie gospodarczym – mówiąc wprost nieosiągalny dla innych organizacji sportowych w Krakowie” – Jarosław Królewski, prezes TS Wisły Kraków SA.

W ramach współpracy powstanie ocena wpływu Wisły Kraków oraz Fundacji Wisły Kraków na gospodarkę w sezonie 2021/2022 z uwzględnieniem: bezpośrednich efektów działalności klubu, efektów popytowych działalności klubu wynikających z wykorzystania w bieżącej działalności operacyjnej produktów i usług dostarczanych przez inne firmy (np. podwykonawców, dostawców materiałów, itp.), efektów podażowych funkcjonowania klubu, które są generowane przez podmioty z branż obsługujących odbiorców produktu naszej działalności.

Wisła Kraków i jej społeczność od lat w sposób wyrazisty wpływa na gospodarkę lokalną i krajową. Poprzez nawiązanie współpracy z Zespołem Analiz Ekonomicznych z międzynarodowej firmy doradczej EY po raz pierwszy oddziaływanie klubu na gospodarkę zostanie zaprezentowane w oparciu o model EY Spectrum, który pozwala obliczyć wkład organizacji w system ekonomiczny, uwzględniając różne rodzaje jego efektów.

Efekty popytowe zostaną policzone z wykorzystaniem autorskiego modelu EY SPECTRUM, umożliwiającego oszacowanie w sposób ilościowy wpływu działalności operacyjnej klubu: na wartość dodaną brutto, zatrudnienie oraz dochody sektora finansów publicznych, generowanego w różnych sektorach gospodarki i w różnych podregionach Polski, z wyróżnieniem efektów generowanych w Krakowie.

Efekty podażowe zostaną określone w sposób ilościowy na podstawie modelu EY SPECTRUM i będą obejmowały efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane po stronie podmiotów z branż obsługujących odbiorców produktu działalności Wisły Kraków.

„Zastosowanie naszego modelu EY Spectrum pozwala obliczyć efekty ekonomiczne nie tylko w podziale sektorowym, ale także w regionalnym. Innymi słowy jesteśmy wstanie wyliczyć, za jaką część PKB Krakowa odpowiada Wisła Kraków” – dodał dr Marek Rozkrut, Partner i Główny Ekonomista EY na Europę i Azję Centralną.

Produktem prac projektowych będzie raport w wersji elektronicznej w formacie pdf przedstawiający kluczowe wyniki analizy. Treść Raportu będzie prezentować najważniejsze wnioski z przeprowadzonych analiz. Ponadto zakres prac obejmuje publiczne zaprezentowanie wyników analizy, która odbędzie się po przygotowaniu ostatecznej wersji Raportu.

(JS)

3 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie