Modernizacja stadionu Wisły pod znakiem zapytania. Kolejne nieudane przetargi

Kolejny przetarg na remont stadionu Wisły kończy się fiaskiem. Pomimo zmniejszenia zakresu robót, dwa z trzech ogłoszonych przetargów ponownie poza budżetem. To powtórzenie przetargów z sierpnia, które Zarząd Infrastruktury Sportowej unieważnił. Powód – nikt nie chciał wykonać remontu w cenie proponowanej przez ZIS. 

Prace modernizacyjne na stadionie miejskim przy ul. Reymonta zostały podzielone na trzy osobne przetargi. Jeden obejmował modernizację samej fasady obiektu. Drugi dotyczył modernizacji instalacji HVAC, elektrycznych i teletechnicznych. Zwycięzca trzeciego miał przeprowadzić prace adaptacyjne i modernizacyjne wewnątrz obiektu. 

Sierpniowe przetargi  zostały unieważnione  ponieważ w przypadku dwóch zadań nie złożono żadnej oferty, a cena ofertowa realizacji trzeciego przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta na modernizację instalacji, ale o 139 mln zł przekracza zakładany na ten cel budżet. 

ZIS ogłosił nowe przetargi ale mocno ograniczył zakres prac w każdym z planowanych zadań. Z planowanych pierwotnie prac, zrezygnowano z  ekranów LED na szklanej fasadzie budynku, a także nowych krzesełek na trybunach. Zarząd Infrastruktury Sportowej zdecydował się również na wymianę tylko tych instalacji, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo, na przykład instalacji przeciwpożarowej.

Jak się okazało, zmniejszenie zakresu prac nie wystarczyło. Po otwarciu ofert na remont elewacji najtańsza oferta przekracza prawie trzykrotnie zaplanowany budżet. ZIS planował przeznaczyć na ten przetarg kwotę ponad 65 mln złotych, tymczasem jedyna oferta zaproponowana przez Mostostal Warszawa wynosi ponad 161 mln złotych.

W drugim przetargu na modernizacje instalacji HVAC, elektrycznych i teletechnicznych zgłosiły się dwie firmy. ZIS założył, ze budżet tego zadania wyniesie 6,3 mln złotych. Do przetargu zgłosiły  się dwie firmy, najtańsza oferta złożona przez firmę WASKO opiewa na prawie 16 mln złotych.  

W tym tygodniu mija termin na składanie ofert w zadaniu numer trzy, w ramach którego zwycięzca przetargu przeprowadzi prace adaptacyjne i modernizacyjne wewnątrz obiektu.

Po nieudanym pierwszym etapie przetargów, ZIS wstępnie zaplanował przystąpienie do ewentualnych negocjacjach z potencjalnymi Wykonawcami. Miasto chciałoby zrealizować przynajmniej dwa z trzech planowanych i ograniczonych teraz zadań przed rozpoczęciem Igrzysk Europejskich 2023.

Koszt przystosowania Stadionu Miejskiego do organizacji ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk europejskich szacowany jest na około 90 milionów milionów złotych

To kolejny nieudany przetarg związany z przygotowaniem obiektów do przyszłorocznych Igrzysk Europejskich w Krakowie. Wcześniej takie same problemy były z torem do kajakarstwa górskiego „Kolna” gdzie po otwarciu ofert okazało się, że najtańsza oferta przekracza prawie dwukrotnie zaplanowany budżet.

Przebudowy toru kajakowego Kolna nie będzie? Kolejny nieudany przetarg

(JS)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie