Prawnik z Krakowa pyta Sąd Najwyższy, czy wybory prezydenta Andrzeja Dudy są ważne

Jan Hoffman, prawnik z Krakowa, pyta Sąd Najwyższy, czy ubiegłoroczny wybór Andrzeja Dudy na prezydenta RP jest ważny. Wątpliwości w tej sprawie związane są z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, według którego Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest „niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym przez prawo”. A to ta izba zatwierdziła wyniki wyborów prezydenckich.

– Pojawia się zatem pytanie, kto powinien stwierdzić ważność wyborów prezydenckich i jakie są skutki braku uchwały podjętej przez właściwy – uprawniony organ. Te pytania zadałem I Prezes Sądu Najwyższego – informuje Jan Hoffman. Oto pełna treść jego pisma do prezes SN Małgorzaty Manowskiej…

„Szanowna Pani Prezes,
W ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej kieruję następujące pytania do Pani, jako do osoby piastującej funkcję I Prezesa Sądu Najwyższego:
1. Czy I Prezes Sądu Najwyższego uznaje za ważny, skuteczny i prawnie wiążący wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie Dolińska – Ficek i Ozimek p-ko Polsce (49868/19 i 57511/19) stwierdzający, iż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest „niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym przez prawo” (an “independent and impartial tribunal established by law”)?
2. Czy przed Sądem Najwyższym toczy się obecnie postępowanie w przedmiocie stwierdzenia ważności wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej, dokonanego w dniu 12 lipca 2020 r., a jeżeli nie to dlaczego?
3. W jakim terminie Sąd Najwyższy powinien prawomocnie stwierdzić ważność lub nieważność wyborów z dnia 12 lipca 2020 r., jeżeli nie dochowano terminu ustawowego, to jest okresu 30 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą?
4. Czy I Prezes Sądu Najwyższego podziela pogląd wyrażony w doktrynie, iż: „gdyby SN nie podjął w terminie uchwały o ważności wyboru Prezydenta RP, wówczas, jak słusznie zauważył Ł. Buczkowski, zaistniałaby konieczność zarządzenia nowych wyborów prezydenckich (Ł. Buczkowski, Stwierdzenie, s. 231)” (Art. 324 KodeksWyb Banaszak 2018, wyd. 3, Legalis elektr.), a jeśli I Prezes Sądu Najwyższego takiego poglądu nie podziela to z jakich przyczyn?
5. Zakładając, iż brak jest podstaw do przeprowadzenia ponownych wyborów prezydenckich, kto jest upoważniony w okresie do czasu stwierdzenia ważności lub nieważności wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do sprawowania funkcji Prezydenta RP, czy jest to Pan Andrzej Sebastian Duda (np. jako Prezydent-Elekt), Marszałek Sejmu czy inny organ?
6. Która Izba Sądu Najwyższego jest zdaniem I Prezes Sądu Najwyższego organem właściwym do rozpatrzenia kwestii ważności wyboru Prezydenta RP? Czy, w związku z faktem, iż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem, oceny ważności wyborów powinna dokonać któraś z legalnych Izb Sądu Najwyższego, czy też w takim przypadku oceny tej powinien dokonać Sąd Najwyższy w pełnym składzie, to jest przy udziale wszystkich legalnie powołanych w jego skład sędziów?”

(red)

3 KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
3 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie