Trasa kolejowa z tunelami ma połączyć Kraków z Myślenicami

Planowana linia kolejowa pomiędzy Krakowem a Myślenicami nabiera realnych kształtów. PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy linii. Podróż z Krakowa do Myślenic ma trwać od 40 do 45 minut.

Podróż kolejową zakopianką z małopolskiej stolicy do Myślenic ma trwać 40 min i ma być alternatywą dla często zatłoczonej zakopianki drogowej, czyli najpopularniejszej trasy prowadzącej z Krakowa do Zakopanego.

Według planów 22-kilometrowa linia kolejowa ma przebiegać przez trzy gminy – Myślenice, Świątniki Górne i Siepraw. Znajdzie się na niej sześć przystanków (Lusina, Konary, Olszowice, Kąty, Krzyszkowice, Polanka) i jedna stacja – Myślenice. Pociągi podczas każdego przejazdu w jednym kierunku będą dwukrotnie wjeżdżać do tuneli oraz przejeżdżać przez wiadukty i estakady. Mniej więcej w połowie trasy znajdzie się mijanka o długości około 7 km. Takie rozwiązanie ma zapewnić kursowanie pociągów z częstotliwością co około 30 min, a to oznacza uruchomienie ponad 30 par pociągów dziennie. Według aktualnych planów pociągi na krakowsko-myślenickiej trasie mają jeździć z prędkością do 120 km/godz. Średnio z tego połączenia w ciągu doby ma korzystać około 6 tys. osób.

W przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej wpłynęło sześć ofert, a zawarte w nich ceny wahały się od 19 do 59,5 mln zł. Za najlepszą uznano propozycję konsorcjum Infra–Centrum Doradztwa z Warszawy, Infra–Projekt z Krakowa oraz YLE Inżynierowie z Warszawy. W uzasadnieniu wyboru czytamy, że została uznana za najkorzystniejszą jako oferta z najniższą ceną, na podstawie określonego w dokumentach zamówienia kryterium oceny ofert, tj. całkowita cena brutto – 100%. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty jest zgodna z warunkami zamówienia.

Zakłada się, że ten zakres inwestycji potrwa około czterech lat. Zatem budowa linii kolejowej Kraków–Myślenice mogłaby rozpocząć się najwcześniej na przełomie lat 2027/2028. Prezes PKP PLK, Ireneusz Merchel, zapowiada, że budowa takiego połączenia ma się zakończyć w latach 2030–2031. Aby było to możliwe, prace budowlane powinny się rozpocząć w połowie 2027 r. W tym też roku ma być gotowa wszelka dokumentacja oraz pozwolenia budowlane i zgody administracyjne. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej kolejarze planują ogłosić w kwietniu. Inwestor szacuje, że prace projektowe pochłoną około 152 mln zł.

Jeśli dojdzie do realizacji takiego projektu, nie będzie to tanie przedsięwzięcie, ponieważ niezbędne jest m.in. prowadzenie torowisk nasypami, wiaduktami, estakadami i tunelami ze względu na pagórkowate ukształtowanie terenu oraz istniejącą zabudowę. Szacunkowe koszty budowy linii z jesieni 2021 r. wskazują na około 1,2 mld zł.

Krok bliżej do powstania linii kolejowej Kraków – Myślenice

 

Patrycja Bliska 

 

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie