Uwaga kierowcy. Zmiany na Igołomskiej

Od jutra (8 kwietnia przyp. red.) zmienia się organizacja ruchu na ul. Igołomskiej. Drogowcy rozpoczną jutro prace na południowej części remontowanej ulicy. Ruch samochodowy zostanie skierowany na jezdnię północną i – podobnie, jak do tej pory, będzie odbywał się po jednym pasie ruchu. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 14 kwietnia.

Na ul. Igołomskiej trwają obecnie prace związane z pierwszym etapem przebudowy drogi, która w przyszłości wspólnie ze wschodnią obwodnicą S7 ma przejąć sporą część ruchu samochodowego w tej części Krakowa.

Etap pierwszy dotyczy przebudowy skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską oraz drogi od skrzyżowania do granicy miasta o długości 800 metrów. Na tym odcinku trasy powstaną przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe i ekrany akustyczna oraz zatoki przystankowe. W ramach prac wymieniona zostanie również sygnalizacja świetlna i oświetlenie oraz podziemna infrastruktura techniczna.

Drugi etap prac będzie dotyczył odcinka drogi od ul. Igołomskiej do ul. Giedroycia do skrzyżowania ul. Brzeskiej z Igołomską w kierunku miasta. Podobnie jak w przypadku I etapu prac, powstaną tu ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną wiadukty kolejowe oraz budowa zatok i przystanków autobusowych.

Nowa organizacja ruchu wynikająca z prowadzonych prac będzie obowiązywała do 14 kwietnia. Po tej dacie zaplanowano wprowadzenie ruchu wahadłowego na moście. To oznacza, że ruch do skrzyżowania z ul. Brzeską w kierunku Krakowa będzie poprowadzony po jezdni północnej, natomiast w stronę Igołomi po jezdni południowej. Zmiany wprowadzające ruch wahadłowy mają obowiązywać przez okres dwóch tygodni.

(pt)

fot. Jan Lorek

Najnowsze

Co w Krakowie