Czy w Oświęcimiu też będzie zakaz palenia węglem? Większość ankietowanych mieszkańców popiera ten pomysł

Oświęcim jest kolejnym miastem, który przygotowuje się do wprowadzenia całkowitego zakazu palenia węglem. Z badań opinii społecznej, przeprowadzonych w lutym 2020 roku, wynika, że 61 proc. mieszkańców Oświęcimia popiera taki zakaz, 25 proc. jest przeciw.

Badanie opinii przeprowadził CEM Instytut Badań Rynku i Opinii publicznej na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego techniką wywiadu bezpośredniego. Wielkość próby: N=301 efektywnych wywiadów (około 1% dorosłej populacji mieszkańców Oświęcimia).

Jak informuje Krakowski Alarm Smogowy, projekt w sprawie zaostrzenia uchwały antysmogowej w Oświęcimiu przygotował prezydent miasta Janusz Chwierut. Obecnie pomysł jest poddawany konsultacjom społecznym. Uchwała zakłada całkowite odejście od węgla do roku 2032.

– Cieszymy się i gratulujemy panu prezydentowi aktywnej postawy w walce ze smogiem – mówi Marcin Kręźlewicz, aktywista Oświęcimskiego Alarmu Smogowego – Zaostrzenie uchwały antysmogowej to szansa na znaczącą poprawę jakości powietrza. Takie rozwiązanie zastosowano w Krakowie i już widzimy pozytywne efekty. Likwidacja ponad 30 tysięcy kotłów na węgiel i drewno dała mieszkańcom dużo czystsze powietrze – podkreśla aktywista.

W styczniu 2020 roku w Krakowie średnie stężenie pyłów PM10 wynosiło 50 ug/m3, natomiast w Oświęcimiu – 64 ug/m3 – był to jeden z wyższych wyników w województwie. Stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu w Oświęcimiu w roku 2019 wyniosło 7.41 ng/m3 – to 741% dopuszczalnej normy!

Rozwiązanie zaproponowane przez Prezydenta Oświęcimia wpisuje się w szerszy obraz zmian w Polsce. Uchwały intencyjne postulujące wprowadzenie zakazu spalania węgla przegłosowano dotychczas w Kielcach, Tarnowie i Sosnowcu. Podobny zapis pojawił się w projekcie uchwały antysmogowej dla Sopotu, która przewiduje wprowadzenie zakazu spalania węgla na ternie tego miasta. W Warszawie aktywiści Warszawy Bez Smogu zebrali 8200 podpisów pod petycją w sprawie zakazu spalania węgla w stolicy.

Badanie opinii przeprowadził CEM Instytut Badań Rynku i Opinii publicznej w lutym 2020 r, na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego, na reprezentatywnej próbie mieszkańców Oświęcimia techniką wywiadu bezpośredniego. Wielkość próby: N=301 efektywnych wywiadów (około 1% dorosłej populacji mieszkańców Oświęcimia). Typ próby: próba reprezentatywna losowo-kwotowa z kontrolą zmiennych płci i wieku. Wyniki badań przesyłamy w załączniku.

GS

Najnowsze

Co w Krakowie