Dwa tysiące nowy roślin na terenie ogrodu w Nowej Hucie

To będzie jeden z największych ogrodów deszczowych w mieście. Suchy zbiornik retencyjny z ogrodem deszczowym, o powierzchni 360 m2 i maksymalnej głębokością 1,45m powstaje przy ulicy Lubockiej w Nowej Hucie.Celem tej inwestycji jest m.in. zatrzymywanie wody opadowej z przeznaczeniem do nawadniania roślinności. 

Obecnie wykonawca kończy nasadzenie prawie 2000 roślin m.in. wodolubnych turzyc, żywokostów, sitów, kosaćców, tataraków, czy wierzb. To gatunki rodzime, tolerujące czasowe zalewanie i osuszanie, odporne na działanie zanieczyszczeń występujących w wodach opadowych. Ich zadaniem jest m.in. zwiększenie pojemności retencyjnej i usprawnienie infiltracji wód opadowych do gruntu. Rośliny będą miały zapewniony dostęp do wartości odżywczych, a rosnąc zapobiegną rozrastaniu się chwastów. Przy doborze gatunkowym projektant uwzględnił pory kwitnienia roślin, tak aby ogród deszczowy był atrakcyjny przez cały rok.

– Dobór roślin został oparty na rodzimych gatunkach roślin wilgociolubnych oraz tolerujących okresowe zalewanie, które wymagają małych nakładów pielęgnacyjnych. Ogród deszczowy wzbogacą rośliny wieloletnie: byliny, trawy, krzewy i drzewa. Stały dostęp wilgoci, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania założenia ogrodu deszczowego, zapewniony zostanie za pomocą rowu opaskowego – informuje Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Ogród deszczowy to jedna z form ogrodów wodnych, która pozwala zbierać deszczówkę i oddawać ją do ekosystemu. Główny założeniem jest, aby ogród przyjmował wodę spływającą podczas obfitych opadów z dachów, jezdni, chodników i innych powierzchni o ograniczonej retencji. Dzięki odbieraniu zapobiega skutkom burz i nawałnic oraz służy jako rezerwa wody na wypadek suszy. Pełni także funkcję oczyszczającą wodę przed odprowadzeniem jej dalej do gruntu lub dalszych cieków i zbiorników wodnych.

Inwestycję umiejscowiono w naturalnym zagłębieniu terenu, w bliskim sąsiedztwie rowu melioracyjnego będącego częścią większej sieci odwodnieniowej. W korycie rowu zmontowano już 17-tonową betonową zastawkę, dzięki której możliwe jest piętrzenie wód opadowych w powstającym ogrodzie. Przez to ograniczony zostanie odpływ deszczówki na sąsiednie działki. Nowa inwestycja realizowana przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Zbiornik i ogród zajmują łączna powierzchnię 360m2. A maksymalna głębokość zbiornika to 1,45 m.

Każdy z powstałych do tej pory ogrodów deszczowych w Krakowie jest inny, a co najważniejsze wpisuje się w specyfikę otoczenia i lokalnych warunków. Do każdego projektu koniecznie jest dobranie odpowiednich roślin w odpowiedniej ilości, w zależności od warunków istniejących na danej nieruchomości.

W przypadku inwestycji przy ulicy Lubockiej koniecznie było stworzenie nasadzeń na istniejącej skarpie

– Jako umocnienie skarpy zastosuje się wierzbę purpurową ‘Nana’ (Salix purpurea ‘Nana’). W południowo-zachodniej części zbiornika posadzone będą byliny tolerujące wilgotne podłoże: przywrotnik pasterski (Alchemilla manicola), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), kosaciec żółty ‘Alba’ (Iris pseudacorus ‘Alba’) oraz żywokost lekarski (Symphytum officinale) – wylicza KEGW.

Intensywnie zabudowane sąsiedztwo ulicy Lubockiej będzie teraz lepiej chronione przed negatywnymi skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych.

Utworzenie w/w urządzenia terenu to m.in. sposób na radzenie sobie z okresowym nadmiarem lub niedoborem wody opadowej, a także kreowanie nowej formy kontaktu mieszkańców z przyrodą i korzystanie z jej potencjału. Obok ogrodu znajduje się także plac zabaw i siłownia. Koszt inwestycji to około 400 tys. zł.

(JS)

 

 

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie