Jest projekt planu dla półhektarowego terenu w Nowej Hucie

Teren o powierzchni blisko pół hektara, który znajduje się w Centrum Nowej Huty II w części D, został objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt zostanie udostępniony mieszkańcom od 20 września do 18 października.

„Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41, w godzinach od 8.00 do 15.00. Będzie również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej” – informują urzędnicy.

Debata z udziałem mieszkańców nad rozwiązaniami przyjętymi dla „Centrum Nowej Huty II – część D” odbędzie się 12 października w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w sali Obrad o godzinie 15.30.

„Uwagi do projektu planu można składać do 2 listopada zarówno w formie elektronicznej, jak i osobiście podczas odbywającej się dyskusji” – iformuję urzędnicy.

Dodają również, że obowiązuje już plan zagospodarowania dla Centrum Nowej Huty II dla części A,B,C.

Szczegóły odnośnie do planu dla „części D” znajdują się w ogłoszeniu tutaj, a link do strony planu tutaj.

Najnowsze

Co w Krakowie