Kolejne plany ws. ŚDM. A realizacja?

Musisz przeczytać

Znamy szczegóły specustawy, która ma ułatwić organizację Światowych Dni Młodzieży, które pod koniec lipca odbędą się w Krakowie. Dokument przygotowany przez urzędników kancelarii premiera zakłada m.in. większe uprawnienia dla policji, zwiększenie liczby przejazdów kolejowych oraz brak opłat za polskie wizy. W projekcie specustawy znalazł się również plan zabezpieczenia medycznego.

O przygotowaniach Krakowa do organizacji Światowych Dni Młodzieży mówi się i pisze się od miesięcy. Przedstawiciele komitetu organizacyjne, służb ratunkowych oraz policji zapewniają, że przygotowania idą pełną parą i nie ma powodu do obaw. Dopiero teraz jednak wszystkie służby otrzymają konkretne wytyczne związane z wymaganiami strony rządowej. Projekt specustawy przygotowany przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów szczegółowo określi bowiem zakres działania policji, pogotowia i innych służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprezy.

Konieczne jest stworzenie szczególnych rozwiązań prawnych umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa, w tym medycznego, porządku publicznego oraz wsparcie podmiotów realizujących zadania związane z organizacją ŚDM, np. samorządów.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu specustawy.

Dokument jest o tyle istotny, że w przypadku imprez o charakterze religijnym – a takimi są Światowe Dni Młodzieży, nie obowiązują przepisy określające plan działania podczas imprez masowych. Dodatkowo to ogromne przedsięwzięcie, bo do Krakowa może przyjechać nawet ok. 2,5 mln pielgrzymów z całego świata. Konieczne jest więc opracowanie szczegółowego planu logistycznego, zabezpieczenia medycznego oraz koordynacji pracy wszystkich służb.

Dmuchamy na zimne

W projekcie specustawy znalazł się zapis mówiący o konieczności stworzenia szczegółowego planu postępowania w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia – co oznacza, że do tej pory taki plan nie powstał. Dokument ma być gotowy i trafić na biurko Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Straży Pożarnej do 15 maja, a następnie zostanie zaopiniowany i zastosowany przez organizatorów ŚDM.

Urzędnicy kancelarii premiera chcą również wyposażenia policji w specjalne uprawnienia pozwalające na poszerzenie zakresu ich działania. Chodzi m.in. o poszerzenie uprawnień policji do pozyskiwania i gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych. Szersze uprawnienia czasowe uzyskaliby również funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, którzy zyskaliby m.in. prawo do przeszukania bagażu bez obecności policji i konieczności zatrzymania podróżującego.

Więcej pasażerów = więcej pociągów

Kancelaria premiera w przygotowanym dokumencie zwróciła również uwagę na konieczność zwiększenia liczby przejazdów kolejowych, które według szacunków KPRM, mają być głównym środkiem transportu pielgrzymów zjeżdżających do Krakowa z całego świata. Dodatkowo powstać mają nowe przejazdy nie ujęte w regularnym rozkładzie jazdy. Powstać ma również siatka rekomendowanych tras drogowych, które zapewniałyby pielgrzymom optymalny czas podróżowania po Polsce i były przystosowane do przyjęcia tak dużej liczby pielgrzymów. Wszystkie te zadania mają być wspierane zarówno logistycznie, jak i personalnie przez resort obrony narodowej, który zapewnił gotowość do włączenia się w zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży.

Swoje plany działania od miesięcy przygotowują i realizują również poszczególne służby zabezpieczające Światowe Dni Młodzieży. Obecnie jednym z większych problemów jest organizacja ruchu w samym Krakowie oraz zapewnienie postoju dla ponad 25 tys. autobusów, które przyjadą do Krakowa wraz z pielgrzymami. Jednym z pomysłów na zorganizowanie parkingu było wyłączenie na czas Światowych Dni Młodzieży jednego pasa autostrady A4. Już teraz wiadomo jednak, że rozwiązanie to nie będzie mogło być zrealizowane, bo w czasie ŚDM firma Stalexport, która jest koncesjonariuszem płatnego odcinka autostrady A4 przygotowuje remont nawierzchni drogi, a GDDKiA, która zarządza obwodnicą autostradową Krakowa nie chce wyrazić zgody na ograniczenie ruchu zaledwie do jednego pasa.

Logistyczny pat

Dodatkowym problemem jest również zorganizowanie transportu publicznego w taki sposób, by służył on zarówno pielgrzymom, jak i mieszkańcom. Kilka dni temu sam prezydenta Jacek Majchrowski przyznał w wywiadzie, że w czasie Światowych Dni Młodzieży, krakowianie powinni wyjechać z miasta, bo poruszanie się po Krakowa będzie znacznie utrudnione.

Wszystkie szczegółowe plany działania i zakres obowiązków poszczególnych służb biorących udział w zabezpieczaniu Światowych Dni Młodzieży mamy poznać do połowy maja. Z kolei Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 26 – 31 lipca. Czasu na ciągłe planowanie jest więc nie wiele, czasu na realizację tych planów jeszcze mniej.

(pt)

fot. Jan Lorek

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca