Pięć punktów kontrolnych na granicy ze Słowacją. Służby będą sprawdzać, czy pasażerowie mają koronawirusa

Karpacki Oddział SG

Na granicy ze Słowacją pojawi się pięć punktów kontrolnych, kontrolowanych przez straż graniczną i pożarną. Kontrolowane będą pojazdy, przewożące powyżej ośmiu osób. Sprawdzana ma być przede wszystkim temperatura osób wjeżdżających na teren Polski. W przypadku wychwycenia osób, których stan zdrowia może być niepewny, będą one odizolowane i zajmą się nimi służby sanitarne.

W czasie kontroli będą wypełniane karty lokalizacyjne. Dokumenty będą wypełniane niezależnie od samopoczucia pasażerów. 

Kontrole będą miały również miejsce na granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Zobacz także