Szpital Uniwersytecki rekrutuje personel z Ukrainy. Nie ma wymogu znajomości języka polskiego

Szpital Uniwersytecki z początkiem marca rozpoczął przygotowania do uruchomienia procesu rekrutacji dla osób przybyłych do Polski z Ukrainy po wybuchu wojny. Poszukiwani są lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, położne lub osoby które wykonywały inny zawód medyczny.

Od ubiegłego roku do zatrudnienia lekarza czy pielęgniarki z Ukrainy  wystarczy potwierdzenie dyplomów przez konsula RP, stosowna deklaracja samego  zainteresowanego, zgoda polskiego ministra zdrowia na wykonywanie zawodu oraz przyznane przez okręgową radę lekarską (ORL) lub pielęgniarek i położnych (ORPiP) prawo do wykonywania zawodu.  

Problem ze znajomością języka polskiego przez lekarzy ubiegających się o prawo do wykonywania zawodu w Polsce pojawił się rok temu. Wówczas weszły w życie przepisy, które pozwalały w trybie uproszczonym zdobyć je osobom, które dyplom lekarski uzyskały poza krajami UE i oświadczyły, że znają język polski. Teraz problem może się nasilić za sprawą specustawy o legalizacji pobytu w Polsce obywateli z Ukrainy. Zgodnie z nią lekarz z Ukrainy, który przekroczył po 24 lutego granicę nie musi złożyć oświadczenia o znajomości języka polskiego. 
– Obecna sytuacja w Ukrainie i Polsce może uzasadniać wprowadzenie nowego rodzaju prawa wykonywania zawodu lekarza – przyznawanego osobom, które nie znają języka polskiego, które dawałoby możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej nad pacjentami – uchodźcami z Ukrainy – mówi prof. Andrzeja Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. – Należy jednak zwrócić uwagę, że osoby, które mogą otrzymać prawo wykonywania zawodu lekarza, które pozwalałoby na leczenie polskich pacjentów, powinny cechować się niezbędną do tego znajomością języka polskiego. Ułatwiając dostęp do pracy lekarzom-uchodźcom z Ukrainy nie możemy zapominać o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa komunikacyjnego, polskich pacjentów – podkreśla prezes Matyja. 

Dotychczas do Ministra Zdrowia wpłynęło już ponad 1300 wniosków lekarzy spoza UE o zgodę na wykonywanie zawodu w uproszczonym trybie. Minister wydał ich ponad 800.

–  Żeby polskie szpitale i przychodnie mogły przyjąć do pracy lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy, Ministerstwo Zdrowia musi stworzyć im realną możliwość nauki języka polskiego Medykom, którzy będą chcieli uzyskać pełne uprawnienia zawodowe w Polsce i je wykonywać, należy wesprzeć w nauce języka polskiego, np. finansując kursy nauki języka polskiego, nostryfikację dyplomów, itp – uważa prof. Matyja.

 

(JS)

 

Najnowsze

Co w Krakowie