To oni są liderami Małopolski w erze koronawirusa

Jak co roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytuły Lidera Małopolski. – W tym roku specjalne wyróżnienie przypadło pracownikom ochrony zdrowia za walkę z pandemią koronawirusa. Nagrodzono inwestycje, firmy i instytucje, które miały największy wpływ na rozwój naszego regionu.

Kapituła XXI Konkursu LIDER MAŁOPOLSKI – NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE W MAŁOPOLSCE W 2020 ROKU wybrała laureatów. Wyróżnione zostały najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy. Kapituła co roku przyznaje 10 równorzędnych Tytułów LIDER MAŁOPOLSKI oraz jeden Tytuł Specjalny.

Oto laureaci konkursu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz uzasadnienie wyboru

Tytuł Specjalny LIDER MAŁOPOLSKI – NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE W MAŁOPOLSCE W 2020 ROKU PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA ZA WALKĘ Z PANDEMIĄ COVID-19

Rok 2020 to rok szczególny w najnowszej historii świata – będziemy go pamiętać, jako rok światowej pandemii COVID-19, która z impetem uderzyła w nasze zdrowie i praktycznie wszystkie dziedziny życia. W tym szczególnym czasie najwyższe podziękowania i uznanie należą się wyjątkowym ludziom – pracownikom ochrony zdrowia, którzy z poświęceniem i oddaniem codziennie walczą o nasze zdrowie i życie na pierwszej linii. Walka z pandemią jest dla nich szczególnie trudnym wyzwaniem, ponieważ codziennie mając kontakt z chorymi narażają nie tylko swoje zdrowie i życie, ale także swoich rodzin. Na system, który codziennie chroni nasze zdrowie i życie składają się tysiące lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, farmaceutów, salowych, diagnostów laboratoryjnych, techników, kierowców, pracowników administracyjnych, technicznych i pomocniczych szpitali oraz przychodni.

Tym Tytułem Specjalnym LIDER MAŁOPOLSKI – NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE W ROKU 2020, jako samorządowcy chcemy szczególnie uhonorować, symbolicznie nagrodzić, a przede wszystkim podziękować pracownikom ochrony zdrowia w Małopolsce. Dyplomy zostaną przekazane małopolskim korporacjom pracowników ochrony zdrowia (m.in. Okręgowe Izby Lekarskie w Krakowie i Tarnowie, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie i Nowym Sączu, Małopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, i in.).

LIDER MAŁOPOLSKI 2020 Najlepsze Przedsięwzięcie w Małopolsce w 2020 roku

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na walkę z koronawirusem i jego negatywnymi skutkami ok. 1,5 mld zł, w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Głównym jej założeniem jest pomoc kierowana w stronę służby zdrowia, ochrona firm i etatów w małopolskich przedsiębiorstwach oraz wsparcie uczniów, nauczycieli i podopiecznych placówek opieki całodobowej.

Pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej obejmuje:
190 mln zł w pakiecie medycznym dla małopolskich szpitali i jednostek zdrowia na sprzęt i wyposażenie niezbędne do skutecznej walki z pandemią,
354 mln zł w pakiecie przedsiębiorczości dla przedsiębiorców na utrzymanie zatrudnienia w firmach borykających się z trudnościami finansowymi i wsparcie rynku pracy i samozatrudnionych,
111 mln zł w pakiecie płynności finansowej na płynnościowe pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii ponieśli straty finansowe,
90,2 mln zł buduje pakiet społeczny i edukacyjny; środki są przekazywane na wsparcie placówek opieki całodobowej oraz zakup technologii i sprzętu do zdalnego nauczania,
745 mln zł buduje pakiet rozwoju w ramach modułu rewitalizacji.

Środki pochodzą z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

RENOWACJA OŁTARZA WITA STWOSZA W BAZYLICE MARIACKIEJ

Znajdujący się w Bazylice Mariackiej ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny jest jednym z najwybitniejszych dzieł późnogotyckiej sztuki rzeźbiarskiej w Europie. Ołtarz został sfinansowany głównie z zapisów testamentowych i składek mieszczaństwa krakowskiego – zachował się zapis o jednej wypłacie, opiewającej na kwotę 2808 florenów, co stanowiło wówczas równowartość rocznego budżetu miasta Krakowa. Powstał w latach 1477–1489, ma 13 metrów wysokości, 11 metrów szerokości, a całkowita powierzchnia to 866 metrów kwadratowych, na których znajduje się ponad 200 wyrzeźbionych figur. Trwającą ponad 5 lat konserwację tego, nie tylko wielkoformatowego ołtarza, ale przede wszystkim arcydzieła sztuk realizowali przede wszystkim konserwatorzy Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale również specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk, badacze zza granicy. Prace miały charakter techniczno-estetyczny. Towarzyszyły im także badania m.in. fizyczne, chemiczne oraz analiza z zakresu historii sztuki. Konserwacja została poprzedzona badaniami, które rozpoczęły się już w 2011 roku i obejmowały między innymi tomografię komputerową, badania mikroskopowe i mikrochemiczne. Dzięki dobremu rozpoznaniu specjalistom udało się następnie odtworzyć średniowieczną kolorystykę, ale także zabezpieczyć figury na kolejne 100 lat. Powstała bardzo szczegółowa dokumentacja stanu zachowania zabytku i przeprowadzonych prac, w planach jest przygotowanie publikacji o ołtarzu. Koszt realizowanych prac wynosi ponad 13 720 000 zł. Prace współfinansowane były ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i budżetu Miasta Krakowa.

MOST NA WIŚLE W BORUSOWEJ ŁĄCZĄCY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE

Most łączy Borusową z Nowym Korczynem to wspólne przedsięwzięcie Województw: Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Umowę o realizacji inwestycji marszałkowie obu województw podpisali w 2016 r. Nowa przeprawa na DW 973 ma prawie 700 metrów długości, jezdnię o szerokości 7 metrów i dwa pasy ruchu. Z myślą o pieszych i rowerzystach wzdłuż mostu powstały chodniki i ścieżka rowerowa. Most w Borusowej ma duże znaczenie nie tylko dla mieszkańców obu województw, ale także dla kierowców poruszających się tą trasą. Pozwolił znacząco przyspieszyć przejazd od Rzeszowa czy Tarnowa w stronę Warszawy, ułatwił także dojazd do uzdrowiska Busko-Zdrój. Z kolei dla osób podróżujących od strony świętokrzyskiej przeprawa oznacza lepsze połączenie z autostradą A4 w kierunku Krakowa i strefą aktywności gospodarczej w okolicy Tarnowa. Łączna wartość projektu to ponad 53 mln złotych. Województwo Małopolskie przekazało połowę kosztów – niemal 27 mln zł, w tym środki z Funduszy Europejskich – ponad 22 mln zł.

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W SĘDZISZOWIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Inwestycja stanowiła kontynuację prowadzonych od kilku lat na terenie miasta i gminy Sędziszów działań z zakresu gospodarki wodnościekowej. Dzięki realizacji projektu, z systemu oczyszczania ścieków mogą korzystać mieszkańcy gminy Sędziszów i gminy Słupia, a oprócz oczyszczalnie wybudowano również blisko 11 km kanalizacji sanitarnej. Przepustowość nowej oczyszczalni ścieków w Sędziszowie wynosi 1500 metrów sześciennych na dobę. W ramach inwestycji powstały: budynek oczyszczalni ścieków, budynek socjalnotechniczny, zbiorniki retencyjne, wylot ścieków oczyszczonych z kratą stalową, wylot wód opadowych i roztopowych do rowu, biofiltr, pompownia ścieków z komorą pomiarową, panele fotowoltaiczne. Całkowity koszt inwestycji to ponad 26,1 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Świętokrzyskiego wyniosło ponad 15,7 milionów złotych.

MODERNIZACJA BASENU NAD ŁUBINKĄ W NOWYM SĄCZU

Istniejący nad Łubinką w Nowym Sączu basen przyciągał „od zawsze” w okresie letnim wielu mieszkańców. Niestety przez lata intensywnie eksploatowany stopniowo niszczał, aż w 2014 roku został całkowicie zamknięty z powodu uszkodzenia konstrukcji. Po przejęciu basenu przez miasto w 2019 ekspresowo zrealizowano modernizację obiektu przy ul. Zdrojowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Nieckę basenową tworzą: strefa pływacka, strefa rekreacyjna, strefa dla starszych dzieci, strefa dla młodszych dzieci (brodzik). Ponadto, w ramach obiektu powstały: plaża basenowa, pawilon pergolowy, pawilon wejściowy, pawilon gastronomiczny, zaplecze techniczne wraz z pawilonem serwisowym.

Wykonawcą prac budowlano-montażowych była Firma ERBET sp. z o.o. z Nowego Sącza. Zasadnicze prace rozpoczęły się 25.02.2020r., a czynności odbiorowe ostatecznie zostały zakończone 31.07.2020r. Całkowita wartość zrealizowanej przez Miasto Nowy Sącz inwestycji zamknęła się w kwocie 5.969.130,06 zł.

BUDOWA SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WIELICZCE

Nowa szkoła o profilu sportowym powstała przy Wielickiej Arenie Lekkoatletycznej. To kompleks oświatowy o powierzchni blisko 4000 mkw., z salami dydaktycznymi i częścią sportową, na który składa się dziewięć sal dydaktycznych, stołówka i świetlica oraz pełnowymiarowa hala sportowa (1286 m² powierzchni użytkowej) z trybuną dla 200 widzów. Placówka prowadzona przez Fundację Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka jest społeczna, ale o statusie szkoły publicznej. Koszt wybudowania szkoły dla 200 uczniów wyniósł 20,6 mln zł.

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W TARNOWIE O SALĘ KONCERTOWĄ

Dzięki budowie nowej sali koncertowej zrealizowanej przez Miasto Tarnów powstał obiekt o unikatowej pod względem architektonicznym bryle zewnętrznej budynku. Obiekt składa się z dwóch zasadniczych części: sali koncertowej wraz z zapleczami technicznymi oraz części dydaktycznej z salą gimnastyczno-baletową połączonych łącznikiem z istniejącym budynkiem Domu Perkusisty. W ramach przedsięwzięcia powstały: sala koncertowa (384 m²) z widownią na 238 miejsc z pętlą indukcyjną dla niesłyszących oraz sceną. Sala wyposażona jest w 20-głosowe organy piszczałkowe, fortepian koncertowy, profesjonalny sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne, projektor laserowy, ośmiometrowy ekran oraz zaplecze (3 garderoby, reżyserka – studio nagrań). Dodatkowo w ramach projektu wykonano: hall (270 m²) z kurtyną akustyczną, oświetleniem punktowym, laserowymi projektorami, bezprzewodowym nagłośnieniem (możliwość projekcji obrazu i dźwięku z sali koncertowej), sale rytmiczne wyposażone w lustra, pianina, bezprzewodowe zestawy nagłośnieniowe, sale instrumentalne z fortepianami, komputerami i TV, sale teorii muzyki z pianinami, mobilną wielkoformatową tablicą interaktywną, projektorami, smart-tv, sprzętem audio, sala gimnastyczno-baletowa (197 m²) z mobilnymi lustrami, nagłośnieniem muzyczno-konferencyjnym wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (szatnie, prysznice), fonoteka, boisko sportowe, plac zabaw i parking. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w system monitoringu, system sygnalizacji pożaru i włamania oraz okablowanie strukturalne.

Zadanie zrealizowane przez Miasto Tarnów dofinansowane zostało w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, całkowity budżet wyniósł 28,1 mln zł, w tym dofinansowanie z UE – 13,2 mln zł.

PARK PAMIĘCI WIELKIEJ SYNAGOGI W OŚWIĘCIMIU

Po 80. latach od spalenia przez Niemców we listopadzie 1939 r. największej synagogi w przedwojennym Oświęcimiu, z inicjatywy Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu na jej miejscu powstał Park Pamięci. Ten park kieszonkowy w centrum miasta upamiętnia także wielokulturowe dziedzictwo miasta. Odniesienia spalonej i zburzonej świątyni pojawiają się w nowym projekcie w różnych formach. Obrys rzutu dawnej synagogi zaznaczony jest wąskim krawężnikiem, oddzielając wnętrze parku od otaczającej go gęstej zieleni. Głównym elementem zagospodarowania parku jest mozaika 40 płyt z szarego piaskowca. Ich nieregularny układ ma symbolizować pozostałości po dawnej bożnicy. Park jest ogólnodostępny z ławkami, tablicami informacyjnymi, bez pomników. Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu władz Oświęcimia, prywatnych przedsiębiorców (firmy z Oświęcimia), mieszkańców Miasta – w zbiórce internetowej zebrano wpłaty od 200 osób oraz społeczności żydowskiej zza granicy, wśród nich potomków oświęcimskich Żydów.

Autorami awangardowego projektu Parku Pamięci wyróżnionego przez jury konkursu „Życie w architekturze” są krakowscy architekci ze Studia Projektowego NArchitekTURA oraz Imaginga Studio. Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu otrzymał Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza oraz nagrodę w kategorii Przestrzeń publiczna w zieleni w 14. edycji Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich, dotyczącego najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno–architektonicznych w Polsce. Projekt został ostatnio nominowany do prestiżowej Nagrody Unii Europejskiej w Konkursie Architektury Współczesnej – Mies van der Rohe Award 2020-2022. Realizacja projektu kosztowała 300 tys. zł.

PARKI W KRAKOWIE PARK JERZMANOWSKICH I PARK W CZYŻYNACH

Rewitalizacja zabytkowego Parku Jerzmanowskich 7-hektarowy Zespół pałacowo-parkowy Anny i Erazma Jerzmanowskich w Prokocimiu znajduje się w rejestrze zabytków. Erazm Jerzmanowski na przełomie XIX i XX w. był jednym z trzech najbogatszych Amerykanów, „człowiekiem, który oświetlił Amerykę”. Na mocy jego testamentu Akademia Umiejętności w Krakowie otrzymała środki finansowe na utworzenie Fundacji im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, która przyznawała nagrodę im. Jerzmanowskich za działalność naukową, kulturalną lub społeczną. Jerzmanowski znany był z szerokiej działalność filantropijnej na rzecz Polonii w USA oraz po powrocie do Polski – ufundował m.in. dożywotnie stypendium dla każdego żyjącego uczestnika Powstania Styczniowego, wspierał chłopów, dotował kulturę i sztukę. Na terenie Parku rośnie wiele starych drzew, w tym chronione prawem pomniki przyrody. Do historycznego drzewostanu dosadzono łącznie 220 nowych drzew. Posadzono również ponad 8 tys. krzewów. W parku pojawiło się ponad 29 tys. bylin, zarówno w formie swobodnych rabat, jak i w formie specjalnej rabaty, zaznaczającej ślad dawnej młynówki. Wiosną w parku rozkwitnie prawie 200 tys. roślin cebulowych: narcyzów, cebulic i śnieżyczek. Alejki parkowe zostały wyremontowane, zamontowano także nowe oświetlenie, ogrodzenie parku, mostki na Drwince oraz toaletę. W parku znajdują się place zabaw dla dzieci i plenerowa siłownia. Niewątpliwą atrakcją są dwie fontanny. Jedną z nich jest zdemontowana przed laty fontanna stojąca w Rynku Głównym, wykonana według projektu prof. Wiktora Zina, a drugą – wyremontowana okrągła fontanna wykonana jeszcze za czasów Jerzmanowskich. Na prace rewitalizacyjne przeznaczono 14 mln zł.

Park w Czyżynach na osiedlu Avia Park powstał w odpowiedzi na potrzebę stworzenia enklawy zieleni w najgęściej w Krakowie zabudowanym osiedlu w rejonie ulicy Stella-Sawickiego – w bezpośrednim sąsiedztwie nowego osiedla mieszkaniowego Avia. Posadzono 252 duże drzewa oraz prawie 14 tys. różnych roślin. Oferta rekreacyjna, czyli serce parku, obejmuje urządzenia dla każdej grupy wiekowej. Dla maluchów przygotowano plac zabaw, dla młodzieży – wall-holla, czyli pierwszy w Krakowie pionowy plac zabaw w formie dwuwarstwowej ściany z rozmieszczonymi wewnątrz licznymi pomostami do zabawy, ścianką wspinaczkową i zewnętrzną zjeżdżalnią dla dzieci. Dla dzieci i dorosłych boisko do gry w koszykówkę, bulodrom – czyli dwa pełnowymiarowe boiska do gry w bule – oraz siłownię. Z myślą o młodych sportowcach stworzono czyżyński parkour – zaprojektowany przez specjalistów, jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. W 2016 r. mieszkańcy zgłosili projekt parku do Budżetu Obywatelskiego Krakowa, a potem uzyskali potrzebne do jego realizacji głosy. Prace budowlane ruszyły w maju 2019 r. i trwały ponad rok. Całkowity koszt inwestycji to 10,9 mln zł.

GRUPA MERCATOR MEDICAL

Grupa Mercator Medical to małopolski producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Siedziba zarządu Mercator Medical S.A., będącego jednocześnie koordynatorem działań pozostałych spółek zależnych, a także najważniejszych działów wspierających obsługę Grupy, mieści się w Krakowie. Z uwagi na swoje blisko trzydziestoletnie doświadczenie, to rozpoznawalna marka w branży medycznej, oparta na polskim kapitale. Jako producent sprzedaje do blisko 70 krajów na całym świecie, jako dystrybutor działa na rynkach Europy i Rosji. To jeden z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczący się podmiot na arenie międzynarodowej, prowadzący systematyczną ekspansję geograficzną na rynkach wyrobów jednorazowych.

W swojej ofercie posiada około 120 produktów własnych oraz produkty renomowanych międzynarodowych marek. Produkty Mercator Medical docierają na wszystkie kontynenty, zwłaszcza do Ameryki Północnej, a także do krajów, gdzie popyt na materiały jednorazowej ochrony rośnie dynamicznie wraz ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (Ameryka Południowa, Azja, kraje Bliskiego Wschodu). Europejska część Grupy skupia się na promocji i sprzedaży jednorazowych wyrobów medycznych – głównie rękawic, opatrunków, odzieży jednorazowego użytku i obłożeń pola operacyjnego. Ma zorganizowaną dystrybucję w Czechach i na Słowacji oraz partnerów handlowych w Wielkiej Brytanii, Rosji, Bułgarii, we Włoszech, Serbii, Gruzji, na Litwie, Białorusi i w innych krajach Europy.

Jednocześnie od początku pandemii Mercator Medical prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już ponad 1,6 mln rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek blisko 60 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom, jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia. Obecnie spółka realizuje akcję #wspólnieprzeciwwirusowi, polegającą na wspieraniu placówek medycznych i opiekuńczych poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio. Grupa Mercator jest największym dystrybutorem rękawic w Europie Środkowej i Wschodniej, a także największym polskim inwestorem w Tajlandii. Ze względu na ogromny deficyt i wielkie zapotrzebowanie na środki ochronne w trakcie pandemii COVID-19 w II połowie 2020 r. spółka osiągnęła najwyższy historii, rekordowy wzrost akcji na giełdzie o ponad 4000%.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie