Trwa nabór kandydatów do krakowskiego seminarium. Jakie trzeba spełniać warunki?

Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej  na rok akademicki 2022/2023. Aby wstąpić w progi kościelnych uczelni, należy złożyć wymagane dokumenty i przejść pozytywnie przez poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego. W 2021 do seminarium przyjęto 28 chętnych.

– Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej – czytamy na stronie krakowskiego seminarium.

Aby zostać klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej  należy do 8 września  złożyć dokumenty i odbyć rozmowy rekrutacyjnej z przełożonymi. Ich lista obejmuje: podanie o przyjęcie na rok propedeutyczny (napisane odręcznie i zaadresowane do rektora seminarium), życiorys (odręcznie), opinię proboszcza parafii zamieszkania, aktualną metrykę chrztu z informacjami o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o braku innych adnotacji, oryginał świadectwa maturalnego (można dostarczyć później), oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej, zdjęcia w formacie legitymacyjnym oraz w wersji cyfrowej.

 Kandydat do kapłaństwa powinien posiadać określone zdolności duchowe, takie jak: miłość Boga i drugiego człowieka, zdolność zaparcia się siebie, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolską i misyjną, a także zdolności moralne i intelektualne: szczerość, dojrzałość uczuciową, wierność obietnicom, pracowitość, umiejętność współpracy i uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych.

– W nowym roku formacyjnym chcemy skupić się na modlitwie, podczas której będziemy przyglądać się powołaniu. To pierwszy filar naszej przyszłorocznej pracy. Drugim jest duszpasterstwo i odpowiedź na pytanie, na ile odnajdujemy się w tym, by właśnie w duszpasterstwie wychodzić do drugiego człowieka –mówi ks. Michał Kania, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

W 2021 roku w drugiej turze naboru  na pierwszy rok formacji do kapłaństwa zostało przyjętych 28 kandydatów: 16 z Archidiecezji Krakowskiej i 12 z Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

12 września zaplanowano egzaminy wstępne. Szczegóły dotyczące terminów, warunków przyjęć i wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej krakowskiego WSD.

(JS)

 

 

 

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie